Browsing Norwegian Bokmal translation

1120 of 325 results
11.
Your callsign is too long for Packet Radio!
(no translation yet)
Located in res/values/strings.xml:15(string)
12.
Without a passcode, your reports will not be propagated!
Dine possisjoner vil ikke bli videresendt uten en vallideringsnøkkel
Translated and reviewed by Morten Arnesen
Located in res/values/strings.xml:16(string)
13.
Minimum update time is 1 minute!
Minimum oppdateringstid 1 minutt!
Translated by Roger Fosland
Reviewed by Morten Arnesen
Located in res/values/strings.xml:17(string)
14.
Send Position
(no translation yet)
Located in res/values/strings.xml:18(string)
15.
Start Tracking
Start sporing
Translated and reviewed by Knut Ole Petersen
Located in res/values/strings.xml:19(string)
16.
Stop Tracking
Stopp sporing
Translated and reviewed by Knut Ole Petersen
Located in res/values/strings.xml:20(string)
17.
You have not yet sent or received any packets.\n\n Press the \"Menu\" button to send a single report or to start tracking your position.\n\n You can also change the application preferences from the menu.
Du har hverken sent elle mottatt noen pakker. \n\n Trykk \"Meny\" knappen for å sende en enkeltpakke eller for å begynne å følge possisjonen din. \n\n Du kan også endre innstillingene via menyen.
Translated and reviewed by Morten Arnesen
Located in res/values/strings.xml:22(string)
18.
%s Last Report
Maps activity
%s Siste rapport.
Translated and reviewed by Morten Arnesen
Located in res/values/strings.xml:27(string)
19.
Tracking %s...
Følger %s...
Translated and reviewed by Morten Arnesen
Located in res/values/strings.xml:28(string)
20.
Position for %s unknown!
(no translation yet)
Located in res/values/strings.xml:29(string)
1120 of 325 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Knut Ole Petersen, Morten Arnesen, Roger Fosland.