Translations by Talip ÇAKIR

Talip ÇAKIR has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

251282 of 282 results
1673.
Distance
2020-05-08
Uzaklık
1674.
Distance in miles that the tweets should be returned from. Set to 0 for no restrictions.
2020-05-08
Tweetlerin geri döndürülmesi gereken mil cinsinden mesafe. Kısıtlama olmaması için 0 (sıfır) olarak ayarlayın.
1675.
Count
2020-05-08
Sayaç
1677.
No tweets
2020-05-08
Tweet yok
1678.
A message to display when there are no tweets returned by the search query
2020-05-08
Arama sorgusu tarafından döndürülen tweet olmadığında görüntülenecek metin
1679.
The Twitter Widget has not been configured yet, please ask your CMS Administrator to look at it for you.
2020-05-21
Twitter Widget henüz yapılandırılmadı, lütfen CMS Yöneticinizden sizin için bakmasını isteyin.
1681.
Remove URLs?
2020-05-08
URL'ler kaldırılsın mı?
1685.
Should the video loop if it finishes before the provided duration?
2020-05-08
Video sağlanan süreden önce biterse döngü yapmalı mı?
1687.
Should the video be muted?
2020-05-08
Videonun sesi kapatılmalı mı?
1689.
Open Natively
2020-05-08
Yerel Olarak Aç
1690.
Manual Position
2020-05-08
Manuel Konum
1691.
Best Fit
2020-05-08
En Uygun Görünüm
1692.
How should this web page be embedded?
2020-05-08
Bu web sayfası nasıl yerleştirilmelidir?
1693.
Page Width
2020-05-08
Sayfa Genişliği
1694.
The width of the page. Leave empty to use the region width.
2020-05-08
Sayfanın genişliği. Bölge genişliğini kullanmak için boş bırakın.
1695.
Page Height
2020-05-08
Sayfa Yüksekliği
1702.
The Percentage to Scale this Webpage (0 - 100)
2020-05-08
Bu Web Sayfasını Ölçeklendirme Yüzdesi (0 - 100)
1703.
Should the HTML be shown with a transparent background. Not currently available on the Windows Display Client.
2020-05-08
HTML şeffaf bir arka planla gösterilecekse. Şu anda Windows Client'ta bulunmamaktadır.
1730.
Click on the below link to open the bug report page for this release.
2020-05-08
Bu sürümün hata raporu sayfasını açmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.
1742.
Sorry, no items have been selected.
2020-05-08
Maalesef, hiçbir öğe seçilmedi.
1743.
Caution, you have selected %1 items. Clicking save will run the %2 transaction on all these items.
2020-05-08
Dikkat,% 1 öğe seçtiniz. Kaydet'i tıklamak, tüm bu öğelerde %2 işlemini çalıştırır.
1745.
Failure
2020-05-08
Başarısız
1753.
Open the Manual in a new Window
2020-05-08
Kılavuzu yeni pencerede aç
1771.
This Layout is very large, so we have disabled region drag and drop. You could enlarge the designer from the options menu or use Region Options to Manually Position your regions.
2020-05-21
Bu Tasarım çok büyük, bu nedenle bölge sürükleyip bırakma özelliğini devre dışı bıraktık. Tasarımcıyı seçenekler menüsünden büyütebilir veya bölgelerinizi Manuel Olarak Konumlandırmak için Bölge Seçenekleri'ni kullanabilirsiniz.
1783.
Columns Available
2020-05-07
Mevcut Kolonlar
1798.
Available Substitutions
2020-05-21
Kullanılabilir Değişiklikler
1799.
Modules available to Install
2020-05-08
Kurulabilecek Modüller
1806.
Windows
2020-05-08
Windows
1829.
Downtime
2020-05-08
Kesinti Süresi
1836.
More Statistics
2020-05-07
Daha Fazla İstatistik
1842.
Full Article
2020-05-07
Tam makale
1847.
Please read through the release notes before you begin as they contain important information about this new release.
2020-05-21
Yeni sürüm hakkında önemli bilgiler içerdiğinden, lütfen başlamadan önce sürüm notlarını okuyun.