Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 120 results
~
All done
2015-04-20
U krye çdo gjë
~
Finish
2015-04-20
Përfundo
~
Nice work!
2015-04-20
Punë e paqme!
~
Confirm passphrase
2015-04-20
Konfirmo fjalëkalimin
~
Your phone is now ready to use.
2015-04-20
Telefoni juaj tani është gati për përdorim.
~
Location
2015-04-20
Vendndodhja
~
Passcode
2015-04-20
Fjalëkalimi
~
Swipe
2015-04-20
Rrëshkit
~
No security
2015-04-20
Pa siguri
~
Passphrase
2015-04-20
Fjalëkalim
~
Continue
2015-04-20
Vazhdo
~
Let’s get started.
2015-04-20
Le t'ia nisim.
~
Try again.
2015-04-20
Provoje përsëri.
~
Welcome to your Ubuntu phone.
2015-04-20
Mirëseerdhët në telefonin tuaj Ubuntu.
~
Hi!
2015-04-20
Përshëndetje!
~
Unlock SIM
2015-04-20
Zhblloko SIM
~
This will be your last attempt.
2015-04-20
Kjo do to jetë përpjekja jote e fundit.
~
Reboot
2015-04-20
Rindize
~
Shut down
2015-04-20
Fik
~
Shut down
2015-04-20
Fik
1.
Password:
2015-04-20
Fjalëkalimi:
2.
Username
2017-05-25
Emri i përdoruesit
3.
Failed to authenticate
2017-05-25
Dështova në identifikim
4.
Invalid password, please try again
2017-05-25
Fjalëkalim i pavlefshëm, ju lutemi ta provoni përsëri
5.
Log In
2017-05-25
Hyni
6.
Retry
2015-04-20
Riprovo
7.
Login
2017-05-25
Hyrje
8.
Guest Session
2017-05-25
Seksion si i Ftuar
9.
Pin shortcut
2017-05-25
Vendos shkrutoren
11.
Unpin shortcut
2017-05-25
Hiqe shkurtoren
12.
Log out
2015-04-20
Dalja
13.
Are you sure you want to log out?
2017-05-25
Jeni i sigurtë që dëshironi të dilni?
14.
Lock
2015-04-20
Kyç
15.
Log Out
2015-04-20
Dil
16.
Cancel
2015-04-20
Anullo
17.
Reboot
2015-04-20
Rindize
18.
Are you sure you want to reboot?
2017-05-25
Jeni i sigurtë që doni ta rindizni?
19.
No
2015-04-20
Jo
20.
Yes
2015-04-20
Po
21.
Power
2015-04-20
Tensioni
23.
Power off
2015-04-20
Fike
24.
Restart
2015-04-20
Rindiz
25.
Keyboard Shortcuts
2017-12-31
Shkurtore Tastiere
26.
Unity 8
2017-12-31
Unity 8
27.
PrtScr
2017-12-31
PrtScr
29.
Alt + PrtScr
2017-12-31
Alt + PrtScr
31.
Super + Space
2017-12-31
Super + Space
33.
Super + Shift + Space
2017-12-31
Super + Shift + Space
35.
Ctrl + Alt + T
2017-12-31
Ctrl + Alt + T
37.
Launcher
2017-12-31
Lëshuesi