Translations by Viktor Milushev

Viktor Milushev has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
5.
See fewer results
2013-06-04
15.
Workspace Switcher
2013-06-05
Превключвател на работните плотове
22.
Eject parent drive
2013-06-05
Премахване на носещото устройство
2013-06-05
Изваждане на носещото устройство
2013-06-05
Изваждане на носещото устройство
51.
Switches between Lenses.
2013-06-05
Превключване измежду Лещите
82.
Drag
2013-06-05
Влачене
85.
Shut Down
2013-06-05
Изключване
86.
Hi %s, you have open files that you might want to save before shutting down. Are you sure you want to continue?
2013-06-05
Здравейте %s, имате отворени документи които може би искате да съхраните преди да изключите компютъра. Сигурни ли сте че искате да продължите?
87.
Goodbye, %s. Are you sure you want to close all programs and shut down the computer?
2013-06-05
Довиждане, %s. Сигурни ли сте че искате да изключите всички програми и да изключите компютъра?
88.
Log Out
2013-06-05
Излизане
89.
Hi %s, you have open files that you might want to save before logging out. Are you sure you want to continue?
2013-06-05
Здравейте %s, имате отворени документи които може да искате да съхраните преди да излезнете. Сигурни ли сте че искате да продължите?
92.
Hi %s, you have open files you might want to save. Would you like to…
2013-06-05
Здравейте %s, имате отворени документи които може да искате да съхраните. Бихте ли искали да...