Translations by Marsel Pretorius

Marsel Pretorius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 194 results
17.
the first sector of the core file is not sector-aligned
2010-07-06
die eerste sektor van die kernlêer is nie sektorgerig nie
18.
non-sector-aligned data is found in the core file
2010-07-06
nie-sektorgerigte data is gevind in die kernlêer
19.
the sectors of the core file are too fragmented
2010-07-06
die sektore van die kernlêer is te gefragmenteerd
20.
the size of `%s' is not %u
2010-07-06
die grootte van `%s' is nie %u nie
21.
the size of `%s' is too small
2010-07-06
die grootte van `%s' is te klein
22.
the size of `%s' is too large
2010-07-06
die grootte van `%s' is te groot
25.
unable to identify a filesystem in %s; safety check can't be performed
2010-07-06
nie moontlik om 'n lêerstelsel in %s te identifiseer nie; veiligheidskontrole kan nie uitgevoer word nie
26.
%s appears to contain a %s filesystem which isn't known to reserve space for DOS-style boot. Installing GRUB there could result in FILESYSTEM DESTRUCTION if valuable data is overwritten by grub-setup (--skip-fs-probe disables this check, use at your own risk)
2010-07-06
dit blyk dat %s 'n %s lêerstelsel bevat wat nie bekend is daarvoor om spasie te reserveer vir DOS-agtige selflaai nie. Die installasie van GRUB kan die VERNIETIGING VAN DIE LêERSTELSEL tot gevolg hê as waardevolle data oorskryf word deur die grub-opstelling (--skip-fs-probe versper hierdie kontrole, gebruik op eie risiko)
33.
Your embedding area is unusually small. core.img won't fit in it.
2010-07-06
Jou inbeddingsgaping is ongewoon klein. core.img Sal nie inpas nie.
34.
no terminator in the core image
2010-07-06
geen afsluiter in die kernafbeelding nie
63.
FILE
2010-07-02
LÊER
70.
MODULE
2010-07-04
MODULE
173.
Load Linux.
2010-07-05
Laai Linux.
174.
Load initrd.
2010-07-05
Laai initrd.
188.
Load another boot loader.
2010-07-04
Laai 'n ander selflaaier.
189.
Save read value into variable VARNAME.
2010-07-03
Stoor die ingeleesde waarde in veranderlike VARNAME.
199.
ADDR VALUE [MASK]
2010-07-03
ADDR WAARDE [MASKER]
201.
ADDR
2010-07-03
ADDR
214.
Display output on all consoles.
2010-07-04
Vertoon uitsette op al die konsoles.
215.
Use serial console.
2010-07-04
Gebruik die serie-konsole.
216.
Ask for file name to reboot from.
2010-07-04
Vra 'n lêernaam om vanaf oor te selflaai.
218.
Invoke user configuration routing.
2010-07-04
Roep die gebruikerinstellingsroetering op.
219.
Enter in KDB on boot.
2010-07-04
Betree KDB tydens selflaai.
220.
Use GDB remote debugger instead of DDB.
2010-07-04
Gebruik die GDB afstandontfouter in plaas van DDB.
221.
Disable all boot output.
2010-07-04
Versper alle selflaai uitsette.
222.
Wait for keypress after every line of output.
2010-07-04
Wag vir 'n sleuteldruk na elke uitvoerreël.
224.
Boot into single mode.
2010-07-04
Selflaai in enkelmodus.
225.
Boot with verbose messages.
2010-07-04
Selflaai met wydlopige boodskappe.
226.
Don't reboot, just halt.
2010-07-04
Moet nie selflaai nie, stop net.
227.
Change configured devices.
2010-07-04
Verander ingestelde toestelle.
228.
Set root device.
2010-07-04
Stel grondslagtoestelle.
230.
Disable SMP.
2010-07-04
Versper SMP.
231.
Disable ACPI.
2010-07-04
Versper ACPI.
232.
Don't display boot diagnostic messages.
2010-07-04
Moenie die selflaaidiagnoseboodskappe vertoon nie
233.
Boot with debug messages.
2010-07-04
Selflaai met ontfoutboodskappe.
235.
DEVICE
2010-07-04
TOESTEL
243.
Load kernel of FreeBSD.
2010-07-04
Laai kern van FreeBSD
244.
Load kernel of OpenBSD.
2010-07-04
Laai kern van OpenBSD
245.
Load kernel of NetBSD.
2010-07-04
Laai kern van NetBSD
246.
Load FreeBSD env.
2010-07-04
Laai FreeBSD-env.
247.
Load FreeBSD kernel module.
2010-07-05
Laai FreeBSD kernmodule.
250.
Load FreeBSD kernel module (ELF).
2010-07-05
Laai FreeBSD kernmodule (ELF).
256.
Load a multiboot 2 kernel.
2010-07-05
Laai 'n multiboot-2 kern.
258.
Load a multiboot kernel.
2010-07-05
Laai 'n multiboot kern.
259.
Load a multiboot module.
2010-07-05
Laai 'n multiboot module.
262.
Load XNU image.
2010-07-05
Laai XNU afbeelding.
263.
Load 64-bit XNU image.
2010-07-05
Laai 64-bis XNU afbeelding.
264.
Load XNU extension package.
2010-07-05
Laai XNU uitbreidingspakker.
265.
Load XNU extension.
2010-07-05
Laai XNU uitbreiding.
266.
DIRECTORY [OSBundleRequired]
2010-07-05
GIDS [OSBondelBenodigd]