Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 24 results
1.
Ubuntu installer main menu
Type: text
Description
:sl1:
Ubuntu installasjonsmeny
Translated and reviewed by Andreas N. on 2010-10-26
In upstream:
Hovudmenyen for installasjon av Ubuntu
Suggested by Eirik U. Birkeland on 2012-03-09
Located in ../main-menu.templates:1001
75.
This means that there is a significant chance that some dialogs will be displayed in English instead.
Type: text
Description
:sl1:
Dette inneber at nokre av dialogvindauga kan bli viste med engelsk tekst i staden.
Translated and reviewed by Andreas N. on 2010-10-26
In upstream:
Dette tyder at nokre av vindauga truleg vil verta viste med engelsk tekst i staden.
Suggested by Eirik U. Birkeland on 2012-03-09
Suggestions:
Dette betyr at enkelte meldinger vises på engelsk.
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Åka Sikrom on 2015-07-26
Located in ../localechooser.templates-in:15001
130.
Font for the console:
Type: select
Description
The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
relatively short.
:sl2:
Skrifttype for terminalen:
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2007-11-18
In upstream:
Skrift i konsollen:
Suggested by Eirik U. Birkeland on 2012-03-09
Suggestions:
Skrifttype for konsollen:
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Mathias Bynke on 2012-10-02
Located in ../console-setup.templates:4001
141.
Please select the model of the keyboard of this machine.
Type: select
Description
:sl2:
(no translation yet)
Suggestions:
Velg hvilken tastaturtype du vil sette opp på denne maskinen.
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Hans Fredrik Nordhaug on 2012-03-09
Located in ../keyboard-configuration.templates:4001
142.
Country of origin for the keyboard:
Type: select
Description
:sl1:
(no translation yet)
Suggestions:
Opprinnelsesland for dette tastaturet:
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Hans Fredrik Nordhaug on 2012-03-09
Located in ../keyboard-configuration.templates:5001
149.
Keep default keyboard layout (${XKBLAYOUTVARIANT})?
Type: boolean
Description
:sl3:
(no translation yet)
Suggestions:
Behold standard tastaturutforming (${XKBLAYOUTVARIANT})?
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Hans Fredrik Nordhaug on 2012-03-09
Located in ../keyboard-configuration.templates:8001
152.
Keep current keyboard options in the configuration file?
Type: boolean
Description
:sl3:
(no translation yet)
Suggestions:
Vil du beholde gjeldende tastaturvalg i oppsettsfila?
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Åka Sikrom on 2014-03-04
Located in ../keyboard-configuration.templates:9001
322.
Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a working configuration from a DHCP server on your network, you will be given the opportunity to configure your network manually after the attempt to configure it by DHCP.
Type: boolean
Description
:sl1:
Nettverk kan anten setjast opp ved hjelp av DHCP eller ved å skrive inn all informasjon manuelt. Viss du vel DHCP og installasjonen ikkje klarer å henta eit fungerande oppsett frå ein DHCP-tenar på nettverket ditt, vil du bli gjeve høve til å setja opp nettverket manuelt etter forsøket på å setja det opp med DHCP.
Translated by Carlos Perelló Marín on 2006-03-17
Reviewed by Rune Gangstø on 2009-10-01
In upstream:
Nettverk kan ein anten setja opp ved hjelp av DHCP, eller ved å skriva inn all informasjon manuelt. Viss du vel DHCP og installasjonen ikkje klarer å henta inn eit fungerande oppsett frå ein DHCP-tenar på nettverket ditt, vil du få høve til å setja opp nettverket manuelt etterpå.
Suggested by Eirik U. Birkeland on 2012-03-09
Suggestions:
Nettverket kan enten settes opp ved hjelp av en DHCP-tjener, eller ved å skrive inn all informasjon manuelt. Hvis du bruker DHCP og installasjonsprogrammet ikke klarer å hente et oppsett som fungerer fra DHCP-tjeneren på nettverket ditt, vil du få anledning til å sette opp nettverket etter forsøket på å sette det opp med DHCP.
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Bjørn Steensrud on 2006-03-17
Located in ../netcfg-common.templates:2001
326.
The name servers are used to look up host names on the network. Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave this field blank.
Type: string
Description
:sl1:
Namnetenarar vert brukt til å slå opp vertsnamn på nettverket. Oppgje IP-adressene (ikkje vertsnamna) til opptil tre namnetenarar, delt med mellomrom. Ikkje bruk komma. Tenarane blir brukte i den rekkjefølgja du skriv dei. Dersom du ikkje vil bruka namnetenarar, kan du la feltet stå tomt.
Translated by Carlos Perelló Marín on 2006-03-17
Reviewed by Rune Gangstø on 2009-10-01
In upstream:
Namnetenarar vert brukte til å slå opp vertsnamn på nettverket. Oppgje IP-adressene (ikkje vertsnamna) til opptil tre namnetenarar, skilde med mellomrom. Ikkje bruk komma. Tenarane vert brukte i den rekkjefølgja du skriv dei. Dersom du ikkje vil bruka namnetenarar, kan du la feltet stå tomt.
Suggested by Eirik U. Birkeland on 2012-03-09
Suggestions:
Navnetjenere blir brukt til å slå opp vertsnavn på nettverket. Oppgi IP-adressene (ikke vertsnavnene) til opptil tre navnetjenere, adskilt med mellomrom. Ikke bruk komma. Tjenerne blir brukt i den rekkefølgen du skriver dem i. Dersom du ikke vil bruke navnetjenere, kan du la feltet stå tomt.
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Bjørn Steensrud on 2006-03-17
Located in ../netcfg-common.templates:4001
338.
If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device ${iface}. There are two ways to do this:
Type: string
Description
:sl2:
Skriv inn tryggleiksnøkkelen for WEP viss dette er naudsynt for det trådlause grensesnittet ${iface}. Det er to måtar å gjera dette på:
Translated by Carlos Perelló Marín on 2006-03-17
Reviewed by Håvard Korsvoll on 2007-04-02
In upstream:
Skriv inn tryggleiksnøkkelen for WEP viss dette er naudsynt for den trådlause eininga ${iface}. Det er to måtar å gjera dette på:
Suggested by Eirik U. Birkeland on 2012-03-09
Suggestions:
Skriv inn sikkerhetsnøkkelen for WEP hvis dette er nødvendig for det trådløse grensesnittet ${iface}. Det er to måter å gjøre dette på:
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Zesty package "debian-installer" by Bjørn Steensrud on 2006-03-17
Located in ../netcfg-common.templates:9001
110 of 24 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andreas N., Arild Ringøy, Carlos Perelló Marín, Christian Auflem, Colin Watson, Eirik U. Birkeland, Eivind Ødegård, Endre Oma, Håvard Korsvoll, Håvard Korsvoll, Kevin Brubeck Unhammer, Kjetil Birkeland Moe, Knut Karevoll, Ole Andreas Utstumo, Preben Vangberg, Rune Gangstø, Sigurd Gartmann, Sjur Gjøstein Karevoll, Svein Arild Bergset, Tor Christian Tovslid, Tor-Arne Isene, Torger Åge Sinnes, Willy André Bergstrøm, Øystein Steffensen-Alværvik.