Browsing Nepali translation

9 of 3151 results
9.
Turn on <em>bounce keys</em> to ignore key presses that are rapidly repeated. For example, if you have hand tremors which cause you to press a key multiple times when you only want to press it once, you should turn on bounce keys.
(itstool) path: page/p
थिचीएको की तिब्र क्रममा दोहोरीएमा त्यसलाई बेवास्ता गर्न <em>बाउन्स् की-हरु</em> चालु गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि, येदि तपाई कुनै की एक चोटी मात्र थीच्ना चाहनुहुन्छ तर हात कापेर धेरै चोटी थीचिन्छ भने तपाईले बाउन्स् की-हरु चालु गर्नु पर्छ।
Translated and reviewed by Arjun Gautam on 2015-12-11
Located in C/a11y-bouncekeys.page:32
9 of 3151 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.