Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 32 results
1.
Access for everyone
type: Content of: <div><h1>
Mynediad i bawb
Translated and reviewed by Llwyd
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
At the heart of the Ubuntu philosophy is the belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options to change language, colour scheme and text size, Ubuntu makes computing easy – whoever and wherever you are.
type: Content of: <div><div><div><p>
Craidd athroniaeth Ubuntu yw bod cyfrifiadura ar gyfer pawb. Gydag offer hygyrchedd blaengar ac opsiynau i newid iaith, cynllun lliwiau a maint testun, mae Ubuntu'n gwneud cyfrifiadura'n hawdd - pwy bynnag a ble bynnag yr ydych.
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:8
3.
Customization options
type: Content of: <div><div><div><h2>
Opsiynau addasu
Translated by Owen Llywelyn
Reviewed by Owen Llywelyn
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:12
4.
Appearance
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Golwg
Translated and reviewed by Llwyd
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:16
5.
Assistive technologies
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Technolegau cynorthwyol
Translated by Owen Llywelyn
Reviewed by Owen Llywelyn
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:20
6.
Language support
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Cefnogaeth Iaith
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:24
7.
Make the most of the web
type: Content of: <div><h1>
Gwneud y gorau o'r we
Translated and reviewed by Llwyd
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:1
8.
Ubuntu includes Firefox, the web browser used by millions of people around the world. And web applications you use frequently (like Facebook or Gmail, for example) can be pinned to your desktop for faster access, just like apps on your computer.
type: Content of: <div><div><div><p>
Mae Ubuntu'n cynnwys Firefox, y porwr gwe sy'n cael ei ddefnyddio gan filiynau o bobl ar draws y byd. Mae modd pinio rhaglenni gwe rydych yn eu defnyddio'n aml i'ch bwrdd gwaith ar gyfer mynediad cyflymach, yn union fel apiau ar eich cyfrifiadur.
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:8
9.
Included software
type: Content of: <div><div><div><h2>
Meddalwedd gynwysedig
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:12 slideshows/ubuntu/slides/music.html:11 slideshows/ubuntu/slides/office.html:12 slideshows/ubuntu/slides/photos.html:12
10.
Firefox web browser
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Porwr gwe Firefox
Translated and reviewed by Owen Llywelyn
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:16
110 of 32 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: David Jones, Llwyd, Owen Llywelyn, Rhoslyn Prys.