Translations by Josep Puigdemont

Josep Puigdemont has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
378.
Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash
2007-08-30
Si s'ha de demanar confirmació quan se suprimeixin fitxers, o es budi la paperera
379.
If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to delete files, or empty the Trash.
2007-08-30
Si s'estableix a cert, el Nautilus demanarà que es confirmi quan intenteu suprimir fitxers, o buidar la paperera.
418.
Default Thumbnail Icon Size
2007-08-30
Mida per defecte de les icones de les miniatures
419.
The default size of an icon for a thumbnail in the icon view.
2007-08-30
La mida per defecte de les icones de les miniatures en la vista d'icones.
444.
Network servers icon name
2007-08-30
Nom de la icona dels servidors de xarxa
445.
This name can be set if you want a custom name for the network servers icon on the desktop.
2007-08-30
Es pot definir aquest nom si en voleu un de personalitzat per a la icona dels servidors de xarxa a l'escriptori.
601.
List Columns
2008-01-23
Columnes de la llista
639.
Copyright
2007-08-30
Copyright
716.
used
2007-08-30
utilitzat
717.
free
2007-08-30
lliure
836.
_Open Scripts Folder
2007-08-30
_Obre la carpeta dels scripts
837.
Show the folder containing the scripts that appear in this menu
2007-08-30
Mostra la carpeta que conté els scripts que apareixen en aquest menú
905.
_Scripts
2007-08-30
_Scripts
980.
Stop loading the current location
2007-08-30
Atura la càrrega de la ubicació actual
982.
Reload the current location
2007-08-30
Actualitza la ubicació actual
1024.
Change the visibility of this window's side pane
2007-08-30
Canvia la visibilitat de la subfinestra lateral d'aquesta finestra