Translations by Gintautas Miliauskas

Gintautas Miliauskas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 91 results
4.
gedit
2009-09-21
gedit
16.
The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text.
2010-03-30
GtkSourceView stiliaus schemos, naudojamos spalvinti tekstui, ID.
19.
Autosave
2010-03-30
Automatinis saugojimas
20.
Whether gedit should automatically save modified files after a time interval. You can set the time interval with the "Autosave Interval" option.
2010-03-30
Ar gedit turėtų periodiškai išsaugoti pakeistus failus. Periodą galima nustatyti "Autosave Interval" parinktyje.
21.
Autosave Interval
2010-03-30
Automatinio išsaugojimo intervalas
22.
Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. This will only take effect if the "Autosave" option is turned on.
2010-03-30
Minučių skaičius, kurį gedit lauks, kad išsaugotų pakeistus failus. Galios tik tada, jei parinktis „Automatinis išsaugojimas“ yra įjungta.
25.
Maximum Number of Undo Actions
2010-03-30
Maksimalus atšaukiamų veiksmų skaičius
34.
Whether gedit should enable automatic indentation.
2010-03-30
Ar gedit turėtų įjungti automatinį atitraukimą.
83.
Automatically Detected Encodings
2010-03-30
Automatiškai nustatytos koduotės
84.
Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the encoding of a file. "CURRENT" represents the current locale encoding. Only recognized encodings are used.
2010-03-30
Surikiuotas koduočių sąrašas, kurį gedit naudoja nustatydamas failo koduotę. „CURRENT“ yra dabartinės lokalės koduotė. Naudojamos tik atpažįstamos koduotės.
87.
List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file selector. Only recognized encodings are used.
2010-03-30
Sąrašas koduočių, rodomų failų pasirinkimo lango koduočių meniu. Naudojamos tik atpažįstamos koduotės.
92.
Display list of possible values for the encoding option
2009-09-21
Parodyti koduotės parinkties galimų reikšmių sąrašą
95.
Create a new top-level window in an existing instance of gedit
2010-03-30
Sukurti naują viršutinį langą esamoje gedit programoje
102.
There was an error displaying the help.
2010-03-30
Įvyko klaida rodant žinyną.
106.
About gedit
2010-03-30
Apie gedit
152.
"%s" not found
2009-09-21
„%s“ nerasta
154.
Read-Only
2010-03-30
Tik skaitymui
181.
Automatically Detected
2010-03-30
Automatiškai nustatyta
183.
Add or Remove...
2010-03-30
Pridėti arba pašalinti...
184.
Character encodings
2010-03-30
Simbolių koduotės
191.
C_haracter Encoding:
2010-03-30
_Simbolių koduotė:
192.
L_ine Ending:
2010-03-30
_Eilučių pabaigos:
193.
Unix/Linux
2010-03-30
Unix/Linux
194.
Mac OS Classic
2010-03-30
Mac OS Classic
195.
Windows
2010-03-30
Windows
209.
Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and try again.
2010-03-30
Netinkamas kompiuterio vardas. Patikrinkite ar teisingai įrašėte vietą ir bandykite dar kartą.
216.
Ch_aracter Encoding:
2010-03-30
Simb_olių koduotė:
217.
Edit Any_way
2009-09-21
_Vis tiek redaguoti
222.
Select a character encoding from the menu and try again.
2010-03-30
Pasirinkite simbolių koduotę iš meniu ir bandykite dar kartą.
225.
You can also choose another character encoding and try again.
2010-03-30
Taip pat galite pasirinkti kitą simbolių koduotę ir bandyti dar kartą.
227.
Select a different character encoding from the menu and try again.
2010-03-30
Pasirinkite meniu kitą simbolių koduotę iš meniu ir bandykite dar kartą.
230.
The document contains one or more characters that cannot be encoded using the specified character encoding.
2010-03-30
Dokumente yra vienas ar daugiau simbolių, kurie negali būti perkoduoti naudojant nurodytą simbolių koduotę.
231.
D_on't Edit
2009-09-21
_Neredaguoti
249.
The disk where you are trying to save the file has a limitation on file sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not have this limitation.
2010-03-30
Diske, į kurį norite išsaugoti failą, yra apribojimai failų dydžiams. Pabandykite išsaugoti mažesnį failą, arba saugokite į diską, kuriame tokių apribojimų nėra.
270.
Click on this button to select the font to be used by the editor
2010-03-30
Spauskite šį mygtuką redaktoriaus naudojamo šrifto pasirinkimui
281.
Text Wrapping
2010-03-30
Teksto laužymas
288.
Tab Stops
2010-03-30
Tabuliacijos sustojimai
292.
File Saving
2010-03-30
Failų saugojimas
297.
Font
2010-03-30
Šriftas
300.
Color Scheme
2010-03-30
Spalvų schema
313.
Line Numbers
2010-03-30
Eilučių numeriai
317.
Page header
2010-03-30
Puslapio antraštė
400.
_Find...
2009-09-21
_Ieškoti...
402.
Find Ne_xt
2009-09-21
Ieškoti _kito
404.
Find Pre_vious
2009-09-21
Ieškoti a_nkstesnio
408.
_Clear Highlight
2009-09-21
Iš_valyti paryškinimą
433.
Edit text in fullscreen
2010-03-30
Redaguoti tekstą visame ekrane
439.
Unable to open UI file %s. Error: %s
2010-03-30
Nepavyko rasti vartotojo sąsajos failo %s. Klaida: %s
451.
Print
2009-09-21
Spausdinti
452.
Find
2009-09-21
Ieškoti