Translations by DeepApple

DeepApple has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

130 of 30 results
6.
Edit text files
2006-05-25
Redaguoti tekstinius failus
18.
Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can set the backup file extension with the "Backup Copy Extension" option.
2006-05-25
Ar gedit turėtų kurti atsargines failų kopijas jas saugant. Atsarginės failo kopijos priesagą galima nustatyti naudojant "Atsarginės kopijos priesaga" parinktį.
48.
Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is loaded.
2006-05-25
Ar gedit įkėlus failą turėtų perkelti kursorių į buvusią poziciją.
63.
Maximum Recent Files
2006-05-25
Maksimalus neseniai naudotų failų skaičius
64.
Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed in the "Recent Files" submenu.
2006-05-25
Nurodo maksimalų skaičių neseniai naudotų failų, kurie bus rodomi „Naudoto failo“ submeniu.
89.
List of active plugins. It contains the "Location" of the active plugins. See the .gedit-plugin file for obtaining the "Location" of a given plugin.
2006-05-25
Aktyvių įskiepių sąrašas. Jame yra aktyvių įskiepių „Vietos“. Žr. .gedit-plugin failą norėdami gauti nurodyto įskiepio „vietą“.
93.
Set the character encoding to be used to open the files listed on the command line
2006-05-25
Nurodykite simbolių koduotę naudojamą atveriant failus nurodytas komandų eilutėje
127.
The file "%s" is read-only.
2006-05-25
Failas „%s“ yra tik skaitomas.
189.
All Files
2006-05-25
Visi failai
190.
All Text Files
2006-05-25
Visi tekstiniai failai
212.
The file is too big.
2006-05-25
Failas per didelis.
219.
You do not have the permissions necessary to open the file.
2006-05-25
Jūs neturite teisių reikiamų atverti šiam failui.
221.
Please check that you are not trying to open a binary file.
2006-05-25
Patikrinkite ar Jūs nebandote atverti dvejetainio failo.
266.
Open a file
2006-05-25
Atverti failą
267.
Open a recently used file
2006-05-25
Atverti neseniai naudotą failą
293.
Create a _backup copy of files before saving
2006-05-25
Prieš išsaugant sukurti atsarginę _failo kopiją
294.
_Autosave files every
2006-05-25
_Išsaugoti failus kas
308.
File: %s
2006-05-25
Failas: %s
362.
Error opening file %s
2006-05-25
Klaida atveriant failą %s
363.
Error reverting file %s
2006-05-25
Klaida atstatant failą %s
364.
Error saving file %s
2006-05-25
Klaida įrašant failą %s
370.
_File
2006-05-25
_Failas
384.
Save the current file
2006-05-25
Išsaugoti esamą failą
385.
Save the current file with a different name
2006-05-25
Išsaugoti esamą failą kitu vardu
386.
Revert to a saved version of the file
2006-05-25
Atstatyti iki išsaugotos failo versijos
413.
Save all open files
2006-05-25
Išsaugoti visus atvertus failus
415.
Close all open files
2006-05-25
Užverti visus atvertus failus
427.
Close the current file
2006-05-25
Užverti esamą failą
523.
Local files only
2006-05-25
Tik vietiniai failai
524.
Remote files only
2006-05-25
Tik nutolę failai