Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.

These translations are shared with Unity Calculator Scope trunk series template unity-scope-calculator.

17 of 7 results
1.
Calculate
Llogarite
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2014-04-22
Located in ../src/unity_calculator_daemon.py:29 ../data/calculator.scope.in.h:4
2.
Sorry, there are no results that match your search.
Më vjen keq, nuk ka rezultate që përputhen me kërkimin tuaj.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2014-05-07
Located in ../src/unity_calculator_daemon.py:30
3.
Result
Rezultat
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2014-04-22
Located in ../src/unity_calculator_daemon.py:39
4.
Open in calculator
Hape në llogaritëse
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2014-05-07
Located in ../src/unity_calculator_daemon.py:140
5.
calculator;result;calculate;calc;
llogaritëse;rezultati;llogarit;llogari;
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2014-05-07
Located in ../data/calculator.scope.in.h:1
6.
Calculator
Makinë Llogaritëse
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2014-04-22
Located in ../data/calculator.scope.in.h:2
7.
This is an Ubuntu search plugin that enables Calculator results to be displayed in the Dash underneath the Info header. If you do not wish to search this content source, you can disable this search plugin.
Ky është një plugin kërkimi i Ubuntu që lejon rezultatet e makinës llogaritëse të shfaqen në Dash nën kreun e informacionit. Nëse nuk dëshironi të kërkoni këtë burim përmbajtjeje, ju mund ta çaktivizoni këtë burim të kërkimit.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2014-05-07
Located in ../data/calculator.scope.in.h:3
17 of 7 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.