Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
1120 of 60 results
11.
none
find out about the other options
asnjë
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-06-30
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:456
12.
Software database is broken
Baza e të dhënave për programet është dëmtuar
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-07
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:509 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:718
13.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
Është e pamundur të instalojmë apo heqim çdonjë nga programet. Ju lutemi përdorni menaxhuesin e paketave "Synaptic" ose nisni "sudo apt-get install -f" në një terminal për të rregulluar fillimisht këtë çështje.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-07
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:510 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:719
14.
Could not install the selected language support
Nuk mund të instalojmë mbështetjen për gjuhën e përzgjedhur
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-07
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:551
15.
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
Ky ndoshta është një defekt i këtij programi. Ju lutemi raportojeni këtë gabim në https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-16
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:552
16.
Could not install the full language support
Nuk mund të instalojmë mbështetje të plotë për gjuhën
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-07
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:576 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:612 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:616
17.
Usually this is related to an error in your software archive or software manager. Check your preferences in Software Sources (click the icon at the very right of the top bar and select "System Settings... -> Software Sources").
Zakonisht kjo është e lidhur me një gabim në arkivin tuaj të programeve ose në menaxhuesin e programeve. Kontrolloni preferencat tuaja në Burimin e Programeve (klikoni ikonën në shiritin e kreut djathtas dhe zgjidhni "Parametrat e Sistemit... -> Burimet e Programeve").
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-12-14
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:577
18.
Failed to authorize to install packages.
Dështova në autorizimin e instalimit të paketave.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-02-10
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:613
19.
The language support is not installed completely
Mbështetja për gjuhët nuk është instaluar plotësisht
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-07
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:671
20.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
Disa nga përkthimet apo ndihma me shkrim për gjuhën që keni përzgjedhur nuk janë instaluar akoma. Dëshironi t'i instaloni tani?
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-07
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:672
1120 of 60 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: M. Mirena, Vilson Gjeci.