Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
4453 of 259 results
44.
Cannot get debconf version. Is debconf installed?
Finn ikkje debconf-versjonen. Er debconf installert?
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll
Suggestions:
Kan ikke fastslå debconf-versjonen. Er debconf installert?
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Fant ikke debconf-versjon. Er debconf installert?
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Åka Sikrom
Located in cmdline/apt-extracttemplates.cc:310
45.
Package extension list is too long
Lista over pakkeutvidingar er for lang
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll
Suggestions:
Lista over pakkeutvidelser er for lang
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Located in ftparchive/apt-ftparchive.cc:169 ftparchive/apt-ftparchive.cc:346
46.
Error processing directory %s
Feil ved lesing av katalogen %s
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll
Suggestions:
Feil ved lesing av mappa «%s»
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Åka Sikrom
Located in ftparchive/apt-ftparchive.cc:171 ftparchive/apt-ftparchive.cc:188 ftparchive/apt-ftparchive.cc:211 ftparchive/apt-ftparchive.cc:261 ftparchive/apt-ftparchive.cc:275 ftparchive/apt-ftparchive.cc:297
47.
Source extension list is too long
Lista over kjeldeutvidingar er for lang
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll
Suggestions:
Lista over kildeutvidelser er for lang
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Located in ftparchive/apt-ftparchive.cc:259
48.
Error writing header to contents file
Feil ved skriving av topptekst til innhaldsfila
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll
Suggestions:
Feil ved skriving av topptekst til innholdsfila
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Located in ftparchive/apt-ftparchive.cc:376
49.
Error processing contents %s
Feil ved lesing av %s
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll
Suggestions:
Det oppsto en feil ved lesing av %s
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Located in ftparchive/apt-ftparchive.cc:406
50.
Usage: apt-ftparchive [options] command
Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]
sources srcpath [overridefile [pathprefix]]
contents path
release path
generate config [groups]
clean config

apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports
many styles of generation from fully automated to functional replacements
for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources

apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The
Package file contains the contents of all the control fields from
each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file
is supported to force the value of Priority and Section.

Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.
The --source-override option can be used to specify a src override file

The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the
tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and
override file should contain the override flags. Pathprefix is
appended to the filename fields if present. Example usage from the
Debian archive:
apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \
dists/potato/main/binary-i386/Packages

Options:
-h This help text
--md5 Control MD5 generation
-s=? Source override file
-q Quiet
-d=? Select the optional caching database
--no-delink Enable delinking debug mode
--contents Control contents file generation
-c=? Read this configuration file
-o=? Set an arbitrary configuration option
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Suggestions:
Bruk: apt-ftparchive [innstillinger] ordre
Ordrer: packages binærsti [overstyringsfil [sti-prefiks]]
sources kildesti [overstyringsfil [sti-prefiks]]
contents sti
release sti
generate config [grupper]
clean config

apt-ftparchive oppretter indeksfiler for debianarkiver. Mange ulike
metoder er støttet - fra helautomatiske til funksjonelle
erstatninger for dpkg-scanpackages og dpkg-scansources.

apt-ftparchive oppretter «Packages»-filer fra et tre med debianpakker.
«Packages»-fila inneholder alle kontrollfeltene fra hver pakke i tillegg til
MD5-nøkkel og filstørrelse. Du kan bruke en overstyringsfil for å tvinge
gjennom verdier for prioritet og kategori.

apt-ftparchive kan på samme måte opprette kildefiler fra et tre
med .dsc-filer. Du kan bruke en overstyringsfil med --source-override.

Kommandoene «packages» og «sources» skal kjøres i rota av katalogtreet.
«Binærsti» skal peke til toppkatalogen for det rekursive søket, og
overstyringsfila skal inneholde innstillinger for overstyring.
Sti-prefikset blir lagt til feltene for filnavn, dersom det er oppgitt. Her er
et eksempel på bruk i debianarkivet:
apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \
dists/potato/main/binary-i386/Packages

Innstillinger:
-h Vis denne hjelpeteksten.
--md5 Styrer MD5-opprettelsen
-s=? Overstyringsfil for kildekode.
-q Stille.
-d=? Velger om du vil bruke en mellomlagerdatabase.
--no-delink Bruk avlusingsmodus med «delinking».
--contents Styrer opprettelse av innholdsfila.
-c=? Les denne oppsettsfila.
-o=? Setter en vilkårlig innstilling
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Kjetil Birkeland Moe
Bruk: apt-ftparchive [innstillinger] kommando
Kommandoer: packages binærsti [overstyringsfil [sti-prefiks]]
sources kildesti [overstyringsfil [sti-prefiks]]
contents sti
release sti
generate config [grupper]
clean config

apt-ftparchive oppretter indeksfiler for debian-arkiver. Mange ulike
metoder støttes - fra helautomatiske til funksjonelle
erstatninger for dpkg-scanpackages og dpkg-scansources.

apt-ftparchive oppretter «Packages»-filer fra et tre med debianpakker.
«Packages»-fila inneholder alle kontrollfeltene fra hver pakke i tillegg til
MD5-nøkkel og filstørrelse. Du kan bruke en overstyringsfil for å tvinge
gjennom verdier for prioritet og kategori.

apt-ftparchive kan på samme måte opprette kildefiler fra et tre
med .dsc-filer. Du kan bruke en overstyringsfil med --source-override.

Kommandoene «packages» og «sources» skal kjøres i rota av mappetreet.
«Binærsti» skal peke til toppmappa for det rekursive søket, og
overstyringsfila skal inneholde innstillinger for overstyring.
Sti-prefikset blir lagt til feltene for filnavn, dersom det er oppgitt. Her er
et eksempel på bruk i debianarkivet:
apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \
dists/potato/main/binary-i386/Packages

Innstillinger:
-h Vis denne hjelpeteksten.
--md5 Styrer MD5-opprettelsen
-s=? Overstyringsfil for kildekode.
-q Stille.
-d=? Velger om du vil bruke en mellomlagerdatabase.
--no-delink Bruk avlusingsmodus med «delinking».
--contents Styrer opprettelse av innholdsfila.
-c=? Les denne oppsettsfila.
-o=? Setter en vilkårlig innstilling
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Åka Sikrom
Bruk: apt-ftparchive [innstillinger] kommando
Kommandoer: packages binærsti [overstyringsfil [sti-prefiks]]
sources kildesti [overstyringsfil [sti-prefiks]]
contents sti
release sti
generate config [grupper]
clean config

apt-ftparchive oppretter indeksfiler for debianarkiver. Mange ulike
metoder er støttet - fra helautomatiske til funksjonelle
erstatninger for dpkg-scanpackages og dpkg-scansources.

apt-ftparchive oppretter «Packages»-filer fra et tre med debianpakker.
«Packages»-fila inneholder alle kontrollfeltene fra hver pakke i tillegg til
MD5-nøkkel og filstørrelse. Du kan bruke en overstyringsfil for å tvinge
gjennom verdier for prioritet og kategori.

apt-ftparchive kan på samme måte opprette kildefiler fra et tre
med .dsc-filer. Du kan bruke en overstyringsfil med --source-override.

Kommandoene «packages» og «sources» skal kjøres i rota av katalogtreet.
«Binærsti» skal peke til toppkatalogen for det rekursive søket, og
overstyringsfila skal inneholde innstillinger for overstyring.
Sti-prefikset blir lagt til feltene for filnavn, dersom det er oppgitt. Her er
et eksempel på bruk i debianarkivet:
apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \
dists/potato/main/binary-i386/Packages

Innstillinger:
-h Vis denne hjelpeteksten.
--md5 Styrer MD5-opprettelsen
-s=? Overstyringsfil for kildekode.
-q Stille.
-d=? Velger om du vil bruke en mellomlagerdatabase.
--no-delink Bruk avlusingsmodus med «delinking».
--contents Styrer opprettelse av innholdsfila.
-c=? Les denne oppsettsfila.
-o=? Setter en vilkårlig innstilling
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Located in ftparchive/apt-ftparchive.cc:594
51.
No selections matched
Ingen utval passa
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll
Suggestions:
Ingen utvalg passet
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Located in ftparchive/apt-ftparchive.cc:800
52.
Some files are missing in the package file group `%s'
Enkelte filer manglar i pakkefilgruppa %s
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll
Suggestions:
Enkelte filer mangler i pakkegruppa «%s»
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Located in ftparchive/apt-ftparchive.cc:878
53.
DB was corrupted, file renamed to %s.old
Databasen er øydelagd. Filnamnet er endra til %s.old
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll
Suggestions:
Databasen er ødelagt. Filnavnet er endret til %s.old
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Located in ftparchive/cachedb.cc:43
4453 of 259 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eirik, Håvard Korsvoll, Tor Egil Hoftun Kvæstad, Willy André Bergstrøm.