Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
251259 of 259 results
251.
Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]

apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used
to indicate what kind of file it is.

Options:
-h This help text
-s Use source file sorting
-c=? Read this configuration file
-o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Bruk: apt-sortpkgs [val] fil1 [fil2 ...]

apt-sortpkgs er eit enkelt verktøy for å sortera pakkefiler. Innstillinga
-s vert brukt til å velja kva for ein type fil det er snakk om.

Val:
-h Vis denne hjelpeteksten.
-s Bruk kjeldefilsortering.
-c=? Les denne oppsettsfila.
-o=? Set ei vilkårleg innstilling, t.d. «-o dir::cache=/tmp».
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll
Suggestions:
Bruk: apt-sortpkgs [innstillinger] fil1 [fil2 ...]

apt-sortpkgs er et enkelt redskap til å sortere pakkefiler. Innstillingen
-s brukes til å angi hvilken filtype det er.

Innstillinger:
-h Denne hjelpeteksten
-s Bruk filsortering
-c=? Les denne innstillingsfila.
-o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Bruk: apt-sortpkgs [innstillinger] fil1 [fil2 ...]

apt-sortpkgs er et enkelt redskap til å sortere pakkefiler.
Valget «-s» brukes til å angi hvilken filtype det er.

Valg:
-h Vis denne hjelpeteksten
-s Bruk filsortering
-c=? Les denne oppsettsfila.
-o=? Sett en vilkårlig innstilling, som f.eks. «-o dir::cache=/tmp»
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Åka Sikrom
Located in cmdline/apt-sortpkgs.cc:150
252.
Bad default setting!
Dårleg standardinnstilling
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll
Suggestions:
Feil standardinnstilling!
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Located in dselect/install:33
253.
Press enter to continue.
Trykk Enter for å halda fram.
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll
Suggestions:
Trykk «Enter» og fortsett
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Trykk enter for å fortsette.
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Ryan C. Gordon
Located in dselect/install:51 dselect/install:83 dselect/install:87 dselect/install:94 dselect/install:105 dselect/update:45
254.
Do you want to erase any previously downloaded .deb files?
(no translation yet)
Suggestions:
Vil du slette evt. tidligere nedlastede .deb-filer?
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Åka Sikrom
Vil du slettet alle tidligere nedlastede .deb-filer?
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Located in dselect/install:92
255.
Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed
(no translation yet)
Suggestions:
Det oppstod feil ved utpakking. Setter nå opp de installerte pakkene.
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Åka Sikrom
Feil oppstod ved utpakkinga. Setter nå opp de installerte pakkene.
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Located in dselect/install:102
256.
will be configured. This may result in duplicate errors
(no translation yet)
Suggestions:
Det kan lede til fordobling av feil eller feil forårsaket av
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Located in dselect/install:103
257.
or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors
krav som ikkje er oppfylte. Det gjer ikkje noko, berre feila ovanfor
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll
Suggestions:
manglende forutsetninger. Det er greit, bare de nevnte feilene er
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Located in dselect/install:104
258.
above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again
er viktige. Rett opp dei feila og [i]nstaller på nytt.
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll
Suggestions:
av betydning. Sett dem i stand dem og kjør [I]nstall igjen.
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Located in dselect/install:105
259.
Merging available information
Flettar informasjon om tilgjengelege pakkar
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll
Suggestions:
Fletter tilgjengelig informasjon
Norwegian Bokmal apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Hans Fredrik Nordhaug
Located in dselect/update:30
251259 of 259 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eirik, Håvard Korsvoll, Tor Egil Hoftun Kvæstad, Willy André Bergstrøm.