Translations by Viktor Milushev

Viktor Milushev has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
~
Key to expose windows in the Switcher
2013-06-05
Копче за показване на прозорците в превключвателя
~
Navigates one window to the left in the Switcher.
2013-06-05
Премества един прозорец в ляво на превключвателя.
5.
See fewer results
2013-06-04
10.
Comments
2013-06-04
20.
Workspace Switcher
2013-06-05
Превключвател на работните плотове
26.
Empty Trash…
2013-06-05
Изпразване на кошчето...
28.
Eject parent drive
2013-06-05
Премахване на носещото устройство
2013-06-05
Изваждане на носещото устройство
2013-06-05
Изваждане на носещото устройство
62.
A tap on this key summons the HUD.
2013-06-05
Щракването на този бутон показва допълнителния интерфейс (HUD)
96.
Duration (in millseconds) that will count as a tap for opening the Dash.
2013-06-05
Продължителност (в милисекунди) която ще се брои за щракване което отваря таблото.
114.
All Displays
2013-06-05
Всички екрани
115.
Primary Display
2013-06-05
Основен екран
127.
The maximum velocity at which the mouse will still be stopped.
2013-06-05
Максималната скорост при която мишката все още ще бъде спряна.
148.
Menus
2013-06-05
Менюта
153.
Menus Discovery Duration
2013-06-05
Продължителност за откриване на менютата
154.
How many seconds the menus should be shown when a new application has been launched.
2013-06-05
В продължение на колко секунди трябва да бъдат показвани менютата, когато нова програма е стартирана.
159.
Key to start the Switcher
2013-06-05
Копчето с което се стартира превключвателя
161.
Key to switch to the previous window in the Switcher
2013-06-05
Копче се което се превключва към предишния прозорец в превключвателя
178.
Disables the Show Desktop icon in the Switcher.
2013-06-05
Изключва иконата "Показване на Работния Плот" в Превключвателя
201.
Switches between Lenses.
2013-06-05
Превключване измежду Лещите
232.
Drag
2013-06-05
Влачене
235.
Shut Down
2013-06-05
Изключване
236.
Hi %s, you have open files that you might want to save before shutting down. Are you sure you want to continue?
2013-06-05
Здравейте %s, имате отворени документи които може би искате да съхраните преди да изключите компютъра. Сигурни ли сте че искате да продължите?
237.
Goodbye, %s. Are you sure you want to close all programs and shut down the computer?
2013-06-05
Довиждане, %s. Сигурни ли сте че искате да изключите всички програми и да изключите компютъра?
238.
Log Out
2013-06-05
Излизане
239.
Hi %s, you have open files that you might want to save before logging out. Are you sure you want to continue?
2013-06-05
Здравейте %s, имате отворени документи които може да искате да съхраните преди да излезнете. Сигурни ли сте че искате да продължите?
242.
Hi %s, you have open files you might want to save. Would you like to…
2013-06-05
Здравейте %s, имате отворени документи които може да искате да съхраните. Бихте ли искали да...