Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
110 of 23 results
1.
Where the menus displayed
Kje so meniji prikazani
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:1
2.
Controls the menu display location. TODO: add more
Nadzira mesto prikaza menija. Cilji: dodati več
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:2
3.
Whether to store usage data
Ali naj bodo podatki o uporabi shranjeni
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:1
4.
When the HUD executes operations it stores the execution in order to make the future results better. Some users could choose to not want this data to be stored. If that is the case they should disable this property.
Ko iskalni meni izvede dejanje, ga shrani, da bodo prihodnji rezultati boljši. Nekateri uporabniki morda teh podatkov ne želijo hraniti. V tem primeru to lastnost onemogočite.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:2
5.
The penalty given to a menu item being in an indicator
Kazen dana predmetu menija, ki je kazalnik
Translated by Primoz Princic
Reviewed by Andrej Znidarsic
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:1
6.
In order to have the application's menu items appear higher in the search results a slight penalty is given to the indicator menu items. This value represents the percentage of that penalty so a value of '50' is a 50% additional to the calculated distance.
Da se predmeti menijev programov pojavijo višje na seznamu rezultatov iskanja je predmetom menija kazalnika dana rahla kazen. Ta vrednost predstavlja odstotek kazni, zato vrednost '50' pomeni dodatnih 50% k izračunani razdalji.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:3
7.
Penalty for extra characters added to the search
Kazen za dodatne znake, ki so dodani k iskalni poizvedbi
Translated by Primoz Princic
Reviewed by Andrej Znidarsic
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:4
8.
The penalty for each extra character in the search string that does not appear in the text of a menu item.

This penalty would be applied if the user typed "fiile" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kazen za vsak dodaten znak v iskalnem nizu, ki se ne pojavi v besedilu predmeta menija.

Ta kazen bi bila uveljavljena, če bi uporabnika napisal "datoteeka", ko bi iskal predmet menija "Datoteka".
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:5
9.
Penalty applied if a character is dropped
Kazen dodana, če je znak izpuščen
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:8
10.
The penalty for each character dropped from the search string, as compared with the text of a menu item. This only applies to missing characters that are not at the end of the search term.

This penalty would be applied if the user typed "fle" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kazen za vsak znak izpuščen iz iskalnega niza kot je primerjano z besedilom predmeta menija. To velja le za manjkajoče znake, ki niso na koncu iskalnega niza.

Ta kazen bi bila na primer uporabljena, če bi uporabnik vnesel "dtoteka", ko bi iskal "Datoteka".
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:9
110 of 23 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Znidarsic, Primoz Princic.