Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
110 of 4423 results
1.
This address book could not be opened.
(no translation yet)
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:1
2.
This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down.
(no translation yet)
Located in ../src/e-util/e-misc-utils.c:4123
3.
Failed to authenticate with LDAP server.
LDAP सर्भरसँग प्रमाणीकरण गर्न असफल भयो ।
Translated by Narayan Kumar Magar on 2008-02-26
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:3
4.
Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on.
तपाईँले समर्थन गर्ने लगइन विधि प्रयोग गरी रहनुभएको र तपाईँको पासवर्ड सही रुपले लेख्नु भएको निश्चित गर्न जाँच गर्नुहोस् । याद गर्नुहोस्, धेरै पासवर्डहरू सम्वेदनशील हुन्छन्; तपाईँको क्याप्स लक चालु भैरहेको हुनसक्छ ।
Translated by Narayan Kumar Magar on 2008-02-26
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:4
5.
This address book server does not have any suggested search bases.
(no translation yet)
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:3
6.
This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases.
यो LDAP सर्भरले LDAP को पुरानो संस्करण प्रयोग गर्न सक्दछ, जसले यो प्रकार्यात्मकतालाई समर्थन गर्दैन वा यो नमिल्दो कन्फिगरेसन भएको हुन सक्दछ । तपाईँको प्रशासकसँग समर्थित खोजी आधारहरूका लागि सोध्नुहोस् ।
Translated by Narayan Kumar Magar on 2008-02-26
Located in ../src/e-util/e-misc-utils.c:4172
7.
This server does not support LDAPv3 schema information.
यो सर्भरले LDAPv3 स्कीमा सूचनाको समर्थन गर्दैन ।
Translated by Narayan Kumar Magar on 2008-02-26
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:4
8.
Could not get schema information for LDAP server.
LDAP सर्भरका लागि स्कीमा सूचना प्राप्त गर्न सकेन ।
Translated by Narayan Kumar Magar on 2008-02-26
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:5
9.
LDAP server did not respond with valid schema information.
LDAP सर्भरले वैध स्कीमा जानकारीसँग प्रतिक्रिया गरेन ।
Translated by Narayan Kumar Magar on 2008-02-26
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:6
10.
Could not remove address book.
(no translation yet)
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:7
110 of 4423 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ganesh Ghimire, Mahesh Subedi, Narayan Kumar Magar, Shiva Prasad Pokharel, chautari.