Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.

These translations are shared with Brasero trunk series template brasero.

1625 of 983 results
16.
Directory to use for temporary files
Katalog för temporära filer
Translated by Daniel Nylander on 2010-09-07
Located in ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:6
17.
Contains the path to the directory where brasero should store temporary files. If that value is empty, the default directory set for glib will be used.
Innehåller sökvägen för katalogen där brasero ska lagra temporära filer. Om värdet är tomt kommer standardkatalogen som är inställd för glib att användas.
Translated by Daniel Nylander on 2010-09-09
Located in ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:7
18.
Favourite burn engine
Favoritbränningsmotor
Translated by Daniel Nylander on 2008-02-21
Located in ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:8
19.
Contains the name of the favourite burn engine suite installed. It will be used if possible.
Innehåller namnet på den favoritbrännmotorsvit som är installerad. Det kommer att användas om möjligt.
Translated by Anders Jonsson on 2014-05-23
Located in ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:9
20.
White list of additional plugins to use
Vitlista över ytterligare insticksmoduler att använda
Translated by Daniel Nylander on 2008-09-19
Located in ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:10
21.
Contains the list of additional plugins Brasero will use to burn discs. If set to NULL, Brasero will load them all.
Innehåller listan över ytterligare insticksmoduler som Brasero använder för att bränna skivor. Om inställd till NULL kommer Brasero att läsa in alla.
Translated by Daniel Nylander on 2009-02-10
Located in ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:11
22.
Enable the "-immed" flag with cdrecord
Aktivera flaggan ”-immed” med cdrecord
Translated by Anders Jonsson on 2014-05-23
Located in ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:12
23.
Whether to use the "-immed" flag with cdrecord. Use with caution (set to true) as it's only a workaround for some drives/setups.
Huruvida flaggan ”-immed” ska användas med cdrecord. Använd med försiktighet (ställ in till true) eftersom det endast är en temporär lösning för vissa enheter/konfigurationer.
Translated by Anders Jonsson on 2014-05-23
Located in ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:13
24.
Whether to use the "-use-the-force-luke=dao" flag with growisofs
Huruvida flaggan ”-use-the-force-luke=dao” ska användas med growisofs
Translated by Anders Jonsson on 2014-05-23
Located in ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:14
25.
Whether to use the "-use-the-force-luke=dao" flag with growisofs. Set to false, brasero won't use it; it may be a workaround for some drives/setups.
Huruvida flaggan ”-use-the-force-luke=dao” ska användas med growisofs. Ställ in till false och brasero kommer inte att använda den; det kan vara en temporär lösning för vissa enheter/konfigurationer.
Translated by Anders Jonsson on 2014-05-23
Located in ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:15
1625 of 983 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Jonsson, Arve Eriksson, Daniel Nylander, Dennis Gren, Mattias Ohlsson, Mikael Carlsson, Nikke, Peter Ahlgren.