Translations by Viktor Milushev

Viktor Milushev has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
10.
See fewer results
2013-06-04
14.
Comments
2013-06-04
22.
Workspace Switcher
2013-06-05
Превключвател на работните плотове
27.
Empty Trash…
2013-06-05
Изпразване на кошчето...
29.
Eject parent drive
2013-06-05
Премахване на носещото устройство
2013-06-05
Изваждане на носещото устройство
2013-06-05
Изваждане на носещото устройство
63.
A tap on this key summons the HUD.
2013-06-05
Щракването на този бутон показва допълнителния интерфейс (HUD)
92.
Duration (in millseconds) that will count as a tap for opening the Dash.
2013-06-05
Продължителност (в милисекунди) която ще се брои за щракване което отваря таблото.
110.
All Displays
2013-06-05
Всички екрани
111.
Primary Display
2013-06-05
Основен екран
123.
The maximum velocity at which the mouse will still be stopped.
2013-06-05
Максималната скорост при която мишката все още ще бъде спряна.
144.
Menus
2013-06-05
Менюта
149.
Menus Discovery Duration
2013-06-05
Продължителност за откриване на менютата
150.
How many seconds the menus should be shown when a new application has been launched.
2013-06-05
В продължение на колко секунди трябва да бъдат показвани менютата, когато нова програма е стартирана.
155.
Key to start the Switcher
2013-06-05
Копчето с което се стартира превключвателя
157.
Key to switch to the previous window in the Switcher
2013-06-05
Копче се което се превключва към предишния прозорец в превключвателя
166.
Navigates one window to the left in the Switcher.
2013-06-05
Премества един прозорец в ляво на превключвателя.
167.
Key to expose windows in the Switcher
2013-06-05
Копче за показване на прозорците в превключвателя
182.
Disables the Show Desktop icon in the Switcher.
2013-06-05
Изключва иконата "Показване на Работния Плот" в Превключвателя
202.
Switches between Lenses.
2013-06-05
Превключване измежду Лещите
233.
Drag
2013-06-05
Влачене
236.
Shut Down
2013-06-05
Изключване
237.
Hi %s, you have open files that you might want to save before shutting down. Are you sure you want to continue?
2013-06-05
Здравейте %s, имате отворени документи които може би искате да съхраните преди да изключите компютъра. Сигурни ли сте че искате да продължите?
238.
Goodbye, %s. Are you sure you want to close all programs and shut down the computer?
2013-06-05
Довиждане, %s. Сигурни ли сте че искате да изключите всички програми и да изключите компютъра?
239.
Log Out
2013-06-05
Излизане
240.
Hi %s, you have open files that you might want to save before logging out. Are you sure you want to continue?
2013-06-05
Здравейте %s, имате отворени документи които може да искате да съхраните преди да излезнете. Сигурни ли сте че искате да продължите?
243.
Hi %s, you have open files you might want to save. Would you like to…
2013-06-05
Здравейте %s, имате отворени документи които може да искате да съхраните. Бихте ли искали да...