Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
8190 of 98 results
81.
The following plugin is not available:
The following plugins are not available:
Nasledujúce zásuvné moduly nie sú dostupné:
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-09-29
Nasledujúci zásuvný modul nie je dostupný:
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-09-29
Nasledujúce zásuvné moduly nie sú dostupné:
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-09-29
Located in ../sessioninstaller/core.py:1375
82.
Provides
Poskytuje
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Located in ../sessioninstaller/core.py:1387
83.
Plugin Package
Balík zásuvného modulu
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Located in ../sessioninstaller/core.py:1394
84.
Searching software to be removed
Hľadanie softvéru, ktorý sa má odobrať
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Located in ../sessioninstaller/core.py:1436
85.
%s wants to remove the software which provides the following file:
%s wants to remove the software which provides the following files:
Aplikácia %s chce odobrať softvér, ktorý poskytuje nasledujúce súbory:
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Aplikácia %s chce odobrať softvér, ktorý poskytuje nasledujúci súbor:
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Aplikácia %s chce odobrať softvér, ktorý poskytuje nasledujúce súbory:
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Located in ../sessioninstaller/core.py:1438
86.
Files are not installed
Súbory nie sú nainštalované
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Located in ../sessioninstaller/core.py:1464
87.
The files which should be removed are not part of any installed software.
Súbory, ktoré mali byť odobrané, nie sú súčasťou nainštalovaného softvéru.
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Located in ../sessioninstaller/core.py:1465
88.
Remove software package?
Remove software packages?
Odobrať softvérové balíky?
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Odobrať softvérový balík?
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Odobrať softvérové balíky?
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Located in ../sessioninstaller/core.py:1468
89.
%s wants to remove the following software package from your computer.
%s wants to remove the following software packages from your computer.
TRANSLATORS: %s is the name of an application
Aplikácia %s chce odobrať nasledujúce softvérové balíky z vášho počítača.
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Aplikácia %s chce odobrať nasledujúci softvérový balík z vášho počítača.
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Aplikácia %s chce odobrať nasledujúce softvérové balíky z vášho počítača.
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Located in ../sessioninstaller/core.py:1472
90.
The following software package will be removed from your computer.
The following software packages will be removed from your computer.
Nasledujúce softvérové balíky budú odobrané z vášho počítača.
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Nasledujúci softvérový balík bude odobraný z vášho počítača.
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Nasledujúce softvérové balíky budú odobrané z vášho počítača.
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-10-01
Located in ../sessioninstaller/core.py:1478
8190 of 98 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Peter Mráz.