Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 525 results
1.
snd_pcm_avail() returned a value that is exceptionally large: %lu bytes (%lu ms).
Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue to the ALSA developers.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
snd_pcm_avail() zwróciło wyjątkowo dużą wartość: %lu bajtów (%lu ms).
Prawdopodobnie jest to błąd sterownika ALSA „%s”. Proszę zgłosić ten problem programistom usługi ALSA.
Translated by Piotr Drąg
Reviewed by Piotr Strębski
In upstream:
snd_pcm_avail() zwróciło wyjątkowo dużą wartość: %lu B (%lu ms).
Prawdopodobnie jest to błąd sterownika ALSA „%s”. Proszę zgłosić ten problem programistom usługi ALSA.
Suggested by Piotr Drąg
Located in src/modules/alsa/alsa-util.c:1168 src/modules/alsa/alsa-util.c:1256
2.
snd_pcm_delay() returned a value that is exceptionally large: %li bytes (%s%lu ms).
Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue to the ALSA developers.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
snd_pcm_delay() zwróciło wyjątkowo dużą wartość: %li bajtów (%s%lu ms).
Prawdopodobnie jest to błąd sterownika ALSA „%s”. Proszę zgłosić ten problem programistom usługi ALSA.
Translated by Piotr Drąg
Reviewed by Piotr Strębski
In upstream:
snd_pcm_delay() zwróciło wyjątkowo dużą wartość: %li B (%s%lu ms).
Prawdopodobnie jest to błąd sterownika ALSA „%s”. Proszę zgłosić ten problem programistom usługi ALSA.
Suggested by Piotr Drąg
Located in src/modules/alsa/alsa-util.c:1231
3.
snd_pcm_avail_delay() returned strange values: delay %lu is less than avail %lu.
Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue to the ALSA developers.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
snd_pcm_avail_delay() zwróciło dziwne wartości: opóźnienie %lu jest mniejsze niż korzyść %lu.
Prawdopodobnie jest to błąd sterownika ALSA „%s”. Proszę zgłosić ten problem programistom usługi ALSA.
Translated by Piotr Drąg
Reviewed by Piotr Strębski
In upstream:
snd_pcm_avail_delay() zwróciło dziwne wartości: opóźnienie %lu jest mniejsze niż korzyść %lu.
Prawdopodobnie jest to błąd sterownika ALSA "%s". Proszę zgłosić ten problem programistom usługi ALSA.
Suggested by Piotr Drąg
Located in src/modules/alsa/alsa-util.c:1296
4.
snd_pcm_mmap_begin() returned a value that is exceptionally large: %lu bytes (%lu ms).
Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue to the ALSA developers.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
snd_pcm_mmap_begin() zwróciło wyjątkowo dużą wartość: %lu bajtów (%lu ms).
Prawdopodobnie jest to błąd sterownika ALSA „%s”. Proszę zgłosić ten problem programistom usługi ALSA.
Translated by Piotr Drąg
Reviewed by Piotr Strębski
In upstream:
snd_pcm_mmap_begin() zwróciło wyjątkowo dużą wartość: %lu B (%lu ms).
Prawdopodobnie jest to błąd sterownika ALSA „%s”. Proszę zgłosić ten problem programistom usługi ALSA.
Suggested by Piotr Drąg
Located in src/modules/alsa/alsa-util.c:1315
5.
Always keeps at least one sink loaded even if it's a null one
Utrzymywanie zawsze co najmniej jednego wczytanego odpływu, nawet jeśli to pusty odpływ
Translated by Piotr Drąg
Located in src/modules/module-always-sink.c:34
6.
Dummy Output
Głuche wyjście
Translated by Piotr Drąg
Located in src/modules/module-allow-passthrough.c:71 src/modules/module-always-sink.c:80
7.
Virtual LADSPA sink
Wirtualny odpływ LADSPA
Translated by Piotr Drąg
Located in src/modules/module-ladspa-sink.c:50
8.
sink_name=<name for the sink> sink_properties=<properties for the sink> master=<name of sink to filter> format=<sample format> rate=<sample rate> channels=<number of channels> channel_map=<input channel map> plugin=<ladspa plugin name> label=<ladspa plugin label> control=<comma separated list of input control values> input_ladspaport_map=<comma separated list of input LADSPA port names> output_ladspaport_map=<comma separated list of output LADSPA port names>
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
sink_name=<nazwa odpływu> sink_properties=<właściwości odpływu> master=<nazwa odpływu do filtrowania> format=<format próbki> rate=<częstotliwość próbki> channels=<liczba kanałów> channel_map=<mapa kanałów> plugin=<nazwa wtyczki ladspa> label=<etykieta wtyczki ladspa> control=<lista wartości kontroli wejścia oddzielona przecinkami> input_ladspaport_map=<lista nazw wejściowych portów LADSPA oddzielona przecinkami> output_ladspaport_map=<lista nazw wyjściowych portów LADSPA oddzielona przecinkami>
Translated by Piotr Drąg
Located in ../src/modules/module-ladspa-sink.c:55
9.
Clocked NULL sink
Zegarowy PUSTY odpływ
Translated by Piotr Drąg
Located in src/modules/module-null-sink.c:46
10.
Null Output
Puste wyjście
Translated by Piotr Drąg
Located in src/modules/module-null-sink.c:356
110 of 525 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antoni Kudelski, Piotr Drąg, Piotr Stefanczyk, Piotr Strębski, Piotr Łukomiak, Tomasz Koszarek.