Translations by Baris Cicek

Baris Cicek has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 690 results
2.
Connect to Server
2005-11-09
Sunucuya Bağlan
9.
Home Folder
2008-01-15
Ev Klasörü
10.
Open your personal folder
2008-03-11
Kişisel klasörünü aç
11.
X
2009-01-09
X
12.
Y
2009-01-09
Y
13.
Text
2009-01-09
Metin
14.
The text of the label.
2009-01-09
Etiketin metni.
15.
Justification
2009-01-09
Hizalama
16.
The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See GtkMisc::xalign for that.
2009-01-09
Birbirlerine bağlı olan etiket metinleri satırlarının hizalanması. Bu etiketlerin kendi içindeki hizalamalarını etkilemeyecektir. Bunun için GtkMisc::xalign'a bakın.
17.
Line wrap
2009-01-09
Satır bölme
18.
If set, wrap lines if the text becomes too wide.
2009-01-09
Eğer atanmışsa, satırlar çok geniş olduğunda bölünür.
19.
Cursor Position
2009-01-09
İmleç Konumu
20.
The current position of the insertion cursor in chars.
2009-01-09
Ekleme imlecinin karakterlerlerdeki mevcut pozisyonu.
21.
Selection Bound
2009-01-09
Seçim Kapsamı
22.
The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars.
2009-01-09
Seçimin karşı ucunun imlece göre karakter olarak konumu.
23.
Select All
2009-01-09
Tümünü Seç
24.
Input Methods
2009-01-09
Giriş Yöntemleri
25.
Show more _details
2009-01-09
_Daha fazla ayrıntı göster
26.
You can stop this operation by clicking cancel.
2009-01-09
İptal düğmesine tıklayarak bu işlemi durdurabilirsiniz.
27.
(invalid Unicode)
2009-01-09
(geçersiz Unikod)
29.
The selection rectangle
2005-11-09
Seçim dörgeni
30.
Cut the selected text to the clipboard
2005-11-09
Seçili metni kes ve panoya yapıştır
31.
Copy the selected text to the clipboard
2005-11-09
Seçili metni panoya kopyala
32.
Paste the text stored on the clipboard
2008-01-15
Panodsa saklanan resmi yapıştır
33.
Select _All
2005-11-09
_Hepsini Seç
34.
Select all the text in a text field
2005-11-09
Metin alanındaki tüm metni seç
35.
Move _Up
2005-11-09
_Yukarı Taşı
36.
Move Dow_n
2005-11-09
_Aşağı Taşı
37.
Use De_fault
2008-01-15
Öntanımlı _Kullan
38.
Name
2008-01-15
İsim
39.
The name and icon of the file.
2005-11-09
Dosyanın simgesi ve adı.
40.
Size
2005-11-09
Boyut
41.
The size of the file.
2005-11-09
Dosyanın boyutu.
42.
Type
2005-11-09
Tür
43.
The type of the file.
2005-11-09
Dosyanın türü.
45.
The date the file was modified.
2005-11-09
Dosyanın değiştirildiği tarih.
46.
Owner
2005-11-09
Sahibi
47.
The owner of the file.
2005-11-09
Dosyanın sahibi.
48.
Group
2005-11-09
Grubu
49.
The group of the file.
2005-11-09
Dosyanın grubu.
50.
Permissions
2005-11-09
Erişim Hakları
51.
The permissions of the file.
2005-11-09
Dosyanın erişim hakları.
52.
MIME Type
2005-11-09
MIME Türü
53.
The mime type of the file.
2005-11-09
Dosyanın mime türü.
62.
on the desktop
2005-11-09
masaüstünde
67.
_Move Here
2008-01-15
_Buraya Taşı
68.
_Copy Here
2006-08-23
_Buraya Kopyala
69.
_Link Here
2006-08-23
Buraya _Bağla
70.
Set as _Background
2005-11-09
_Arkaplan Olarak Tanımla
71.
Cancel
2005-11-09
İptal