Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 64 results
1.
Not using locking for read only lock file %s
Nuk po përdorim bllokimin për të bllokuar skedarin vetëm të lexueshëm %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-13
Located in ../libgksu/libgksu.c:126
2.
Not using locking for nfs mounted lock file %s
Nuk po përdorim bllokimin për skedarin e bllokuar të montuar nfs %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-13
Located in ../libgksu/libgksu.c:146
3.
<b><big>Could not grab your mouse.</big></b>

A malicious client may be eavesdropping on your session or you may have just clicked a menu or some application just decided to get focus.

Try again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Nuk mundëm të kapim miun.</big></b>

Një klient keqdashës mund të përgjojë seksionin tuaj ose mund të ketë klikuar në një menu dhe një program thjesht vendosi të fokusohet.

Provoje përsëri.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-13
Located in ../libgksu/libgksu.c:612
4.
<b><big>Could not grab your keyboard.</big></b>

A malicious client may be eavesdropping on your session or you may have just clicked a menu or some application just decided to get focus.

Try again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Nuk mund të kapim tastierën.</big></b>

Një klient keqdashës mund të përgjojë seksionin tuaj ose mund të ketë klikuar në një menu dhe një program thjesht vendosi të fokusohet.

Provoje përsëri.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-13
Located in ../libgksu/libgksu.c:624
5.
<b><big>Enter your password to perform administrative tasks</big></b>

The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Vendosni fjalëkalimin tuaj për të kryer detyra administrative</big></b>

Programi '%s' ju lë të modifikoni pjesë thelbësore të sistemit tuaj.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-15
Located in ../libgksu/libgksu.c:992
6.
<b><big>Enter your password to run the application '%s' as user %s</big></b>
<b><big>Vendosni fjalëkalimin tuaj për të nisur programin '%s' si përdoruesi %s</big></b>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-13
Located in ../libgksu/libgksu.c:999
7.
<b><big>Enter the administrative password</big></b>

The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Vendosni fjalëkalimin e administruesit</big></b>

Programi '%s' ju lë të modifikoni pjesë thelbësore të sistemit tuaj.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-15
Located in ../libgksu/libgksu.c:1007
8.
<b><big>Enter the password of %s to run the application '%s'</big></b>
<b><big>Vendosni fjalëkalimin e %s për të nisur programin '%s'</big></b>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-15
Located in ../libgksu/libgksu.c:1014
9.
Password prompt canceled.
Kërkimi për fjalëkalim u fshi.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-17
Located in ../libgksu/libgksu.c:1045
10.
<b><big>Granted permissions without asking for password</big></b>

The '%s' program was started with the privileges of the %s user without the need to ask for a password, due to your system's authentication mechanism setup.

It is possible that you are being allowed to run specific programs as user %s without the need for a password, or that the password is cached.

This is not a problem report; it's simply a notification to make sure you are aware of this.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Leja është dhënë pa kërkuar për fjalëkalim</big></b>

Programi '%s' u nis me privilegjet e përdoruesit %s pa patur nevojë për të kërkuar një fjalëkalim, për shkak të mekanizmit të instalimit të autentifikimit të sistemit tuaj.

Ka mundësi që ju të lejoheni të nisni programe specifike si përdoruesi %s pa patur nevojën për një fjalëkalim, ose me fjalëkalimin e ruajtur që më parë.

Ky nuk është një raportim problemi; është thjesht një lajmërim për tu siguruar që ju jeni në dijeni të kësaj.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-15
Located in ../libgksu/libgksu.c:1117
110 of 64 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci, halil bekaj.