Translations by Irmak Bıçakçıgil

Irmak Bıçakçıgil has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

139 of 39 results
~
Set this device for all users on this computer
2011-07-15
Bu aygıtı, bilgisayarı kullanan tüm kullanıcılar için ayarla
~
_Contrast:
2011-07-10
_Karşıtlık:
46.
Other profile…
2011-07-15
Diğer profil...
50.
Set for all users
2011-07-15
Tüm kullanıcılar için ayarla
61.
Available Profiles
2011-07-15
Geçerli Profiller
63.
Calibration
2011-07-15
Kalibrasyon
68.
Cannot remove automatically added profile
2011-07-15
Otomatik olarak eklenen profil kaldırılamaz
69.
No profile
2011-07-15
Profil Yok
73.
Less than 1 week
2011-07-15
1 haftadan az
82.
Not specified
2011-07-15
Belirlenmemiş
84.
Display
2011-07-15
Görünüm
85.
Scanner
2011-07-15
Tarayıcı
86.
Printer
2011-07-15
Yazıcı
87.
Camera
2011-07-15
Kamera
89.
Color
2011-07-15
Renk
93.
Add device
2011-07-15
Aygıt Ekle
95.
Delete device
2011-07-15
Aygıtı sil
98.
Add profile
2011-07-15
Profil ekle
101.
Remove profile
2011-07-15
Profili kaldır
102.
View details
2011-07-15
Ayrıntıları görüntüle
103.
Device type:
2011-07-15
Aygıt türü:
104.
Manufacturer:
2011-07-15
Üretici firma:
105.
Model:
2011-07-15
Model:
123.
Set the time one hour ahead.
2011-07-15
Saati, bir saat ileri al.
124.
Set the time one hour back.
2011-07-15
Saati, bir saat geri al.
125.
Set the time one minute ahead.
2011-07-15
Saati, bir dakika ileri al.
126.
Set the time one minute back.
2011-07-15
Saati, bir dakika geri al.
127.
Switch between AM and PM.
2011-07-15
Öğleden Önce (ÖÖ), Öğleden Sonra (ÖS) arasında geçiş yapın.
233.
_Video
2011-07-15
_Video
422.
Network Name
2011-07-15
Ağ Adı
487.
Error logging into the account
2011-07-15
Hesaba girişte hata
490.
Error creating account
2011-07-15
Hesap oluşturmada hata
491.
Error removing account
2011-07-15
Hesabı kaldırmada
496.
Manage online accounts
2011-07-15
Çevrimiçi hesapları yönet
497.
Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;Calendar;Mail;Contact;
2011-07-15
Google;Facebook;Twitter;Yahoo;İnternet;Çevrimiçi;Chat;Takvim;Mail;Contact;
658.
_Default
2011-07-15
_Varsayılan
699.
Use the same layout for all windows
2011-07-10
Bütün pencereler için aynı düzeni kullan
963.
A_utomatic Login
2011-07-27
_Otomatik Giriş
966.
_Language
2011-07-27
_Dil