Translations by Paweł Ładna

Paweł Ładna has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
~
min
2011-08-31
min.
6.
Multi-range
2011-08-31
Wielozakresowe
10.
See one more result
See %d more results
2011-08-31
Wyświetl jeszcze jeden wynik
Wyświetl %d kolejne wyniki
Wyświetl jeszcze %d kolejnych wyników
16.
Show Desktop
2011-08-31
Pokaż pulpit
20.
Drop To Add Application
2011-08-31
Upuść by dodać aplikację
24.
Eject parent drive
2011-08-31
Wysuń dysk
26.
Safely remove parent drive
2011-08-31
Safely remove parent drive
108.
Hide Launcher
2011-08-31
Ukryj panel
111.
Autohide
2011-08-31
Autoukrywanie
127.
Automatically grid windows on timer in switcher
2011-08-31
Automatycznie przyciągaj okna do siatki po określonym czasie
141.
Go right in the switcher
2011-08-31
idź w prawo w zmienniku
143.
Go left in the switcher
2011-08-31
Idź w lewo w zmienniku
155.
Experimental
2011-08-31
Eksperymentalne
158.
Backlight Mode
2011-08-31
Tryb podświetlenia
159.
Change how the icons are backlit
2011-08-31
Zmień sposób podświetlania ikon
160.
Backlight Always On
2011-08-31
Podświetlenie zawsze włączone
161.
Backlight Toggles
2011-08-31
Włącznik podświetlenia
162.
Backlight Always Off
2011-08-31
Podświetlenie zawsze wyłączone
166.
Animation played when a launcher icon is in the process of spawning a process
2011-08-31
Animacja odtwarzana gdy ikona aktywuje się
169.
Blink
2011-08-31
Miganie
171.
Animation played when a launcher icon is in the urgent state
2011-08-31
Animacja odtwarzana gdy ikona wymaga uwagi
194.
Hide Animation
2011-08-31
Ukryj animacje
195.
Animation played when the launcher is showing or hiding
2011-08-31
Animacja odtwarzana gdy panel chowa się lub pokazuje
196.
Fade on bfb and Slide
2011-08-31
Znikaj na bfb i ślizgaj się
198.
Fade only
2011-08-31
Tylko zanikanie
199.
Fade and Slide
2011-08-31
Znikaj i ślizgaj się
200.
Dash Blur
2011-08-31
Rozmycie dash'a
204.
Active Blur
2011-08-31
Aktywuj rozmazanie
205.
Automaximize value
2011-08-31
Automatycznie zmaksymalizuj wartość