Translations by Viktor Milushev

Viktor Milushev has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
9.
See fewer results
2013-06-04
18.
Workspace Switcher
2013-06-05
Превключвател на работните плотове
24.
Eject parent drive
2013-06-05
Премахване на носещото устройство
2013-06-05
Изваждане на носещото устройство
2013-06-05
Изваждане на носещото устройство
69.
Switches between Lenses.
2013-06-05
Превключване измежду Лещите
100.
Drag
2013-06-05
Влачене
213.
How many seconds the menus should be shown when a new application has been launched.
2013-06-05
В продължение на колко секунди трябва да бъдат показвани менютата, когато нова програма е стартирана.