Translations by Josef Andersson

Josef Andersson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 384 results
1.
Display
2014-08-22
Skärm
5.
Device Display
2014-08-22
Enhetsskärm
6.
Display which the device belongs to
2014-08-22
Skärm som enheten tillhör
11.
Device role in the device manager
2014-08-22
Enhetens roll i enhetshanteraren
20.
Display for the device manager
2014-08-22
Skärm för enhetshanteraren
21.
Default Display
2014-08-22
Standardskärm
22.
The default display for GDK
2014-09-02
Standarddisplay för GDK
2014-08-22
Standardskärmen för GDK
28.
Opcode
2014-08-22
Opkod
29.
Opcode for XInput2 requests
2014-08-22
Opkod för XInput2-begäran
34.
Device ID
2014-08-22
Enhets-ID
37.
The cell renderer represented by this accessible
2014-08-22
Cellrenderaren som representeras av detta hjälpmedel
38.
Has Opacity Control
2014-08-22
Har ogenomskinlighetskontroll
39.
Whether the color selector should allow setting opacity
2014-08-22
Huruvida färgväljaren ska tillåta inställning av ogenomskinlighet
45.
The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)
2014-08-22
Aktuellt ogenomskinlighetsvärde (0 är helt transparent, 65535 helt opakt)
63.
Position of the handle relative to the child widget
2014-08-22
Position på handtaget relativt barnkomponenten
2014-08-22
Position på handtaget relativt barnkomponenten
66.
Snap edge set
2014-08-22
Använd fäst kant
76.
Row spacing
2014-08-22
Radavstånd
78.
Column spacing
2014-08-22
Kolumnavstånd
81.
If TRUE, the table cells are all the same width/height
2014-08-22
Om TRUE betyder detta att alla tabellceller har samma bredd/höjd
85.
The column number to attach the right side of a child widget to
2014-08-22
Det kolumnnummer som höger sida av en barnkomponent ska fästas vid
2014-08-22
Det kolumnnummer som höger sida av en barnkomponent ska fästas vid
87.
The row number to attach the top of a child widget to
2014-08-22
Det radnummer som överkanten på en barnkomponent ska fästas vid
2014-08-22
Det radnummer som överkanten på en barnkomponent ska fästas vid
103.
Copyright information for the program
2014-08-22
Upphovsrättsinformation om programmet
109.
The URL for the link to the website of the program
2014-08-22
URL för länken till programmets webbplats
126.
Accelerator Closure
2014-08-22
Snabbtangentsstängning
127.
The closure to be monitored for accelerator changes
2014-08-22
Stängningen som ska övervakas för snabbtangentsändringar
128.
Accelerator Widget
2014-08-22
Gränssnittskomponent för snabbtangenter
129.
The widget to be monitored for accelerator changes
2014-08-22
Gränssnittskomponenten som ska övervakas för snabbtangentsändringar
130.
Widget
2014-08-22
Gränssnittskomponent
131.
The widget referenced by this accessible.
2014-08-22
Gränssnittskomponenten som refereras av detta hjälpmedel.
2014-08-22
Gränssnittskomponenten som refereras av detta hjälpmedel.
133.
The name of the associated action, like 'app.quit'
2014-08-22
Namnet på det associerade åtgärden, som ”app.quit”
141.
A shorter label that may be used on toolbar buttons.
2015-02-28
En kortare etikett som kan användas på verktygsfältsknappar.
142.
Tooltip
2014-08-22
Inforuta
143.
A tooltip for this action.
2014-08-22
En inforuta för denna åtgärd.
145.
The stock icon displayed in widgets representing this action.
2014-08-22
Standardikonen som visas i gränssnittskomponenter som representerar denna åtgärd.
151.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal orientation.
2015-02-28
Huruvida verktygsradsobjektet är synligt då verktygsfältet är i horisontell riktning.
2014-08-22
Huruvida verktygsradsobjektet är synligt då verktygsraden är i horisontell riktning.
152.
Visible when overflown
2014-09-02
Synlig då den spiller över
2014-08-22
Synlig då överskriden
153.
When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar overflow menu.
2015-02-28
Då detta är TRUE visas ombud för verktygsobjektet för denna åtgärd i verktygsfältets spillmeny.
2014-09-02
Då detta är TRUE visas ombud för verktygsobjektet för denna åtgärd i verktygsradens spillmeny.
2014-08-22
Då detta är TRUE visas proxies för verktygsobjektet för denna åtgärd i verktygsradens överskridsmeny.
155.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical orientation.
2015-02-28
Huruvida verktygsradsobjektet är synligt då verktygsfältet är i vertikal riktning.
2014-09-02
Huruvida verktygsradsobjektet är synligt då verktygsraden är i vertikal riktning.
2014-08-22
Huruvida verktygsradssobjektet är synligt då verktygsraden är i vertikal riktning.
157.
Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode.
2014-09-02
Huruvida åtgärden anses viktig. Då TRUE visar ombud för verktygsobjektet för denna åtgärd text i GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-läge.