Translations by Laszlo Simon

Laszlo Simon has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
1.
Inverse
2010-03-27
Reciprok
7.
Scientific Exponent
2010-03-27
Normál alak
27.
_Number of Periods:
2010-03-27
Periódusok száma
43.
Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation
2010-03-27
Értékcsökkenés évek száma módszerel
2010-03-27
Értékcsökkenés, évek száma összeg módszere
44.
Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the Sum-of-the-Years'-Digits method. This method of depreciation accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated.
2010-03-27
Amortizációt számol egy vagyoni értékre az évek száma módszerrel a megadott időintervallumra vonatkozóan. Ez az értékcsökkenési metódus gyorsítja az amortizációs rátát, így több az értékcsökkenési költség a kezdeti periódusban, mint a későbbiekben.
58.
Shift Left
2010-03-27
Balra léptetés
59.
Shift Right
2010-03-27
Jobbra léptetés
69.
_Angle units:
2010-03-27
Szög mértékegység:
72.
Show trailing _zeroes
2010-03-27
Null végződés megjelenítése
73.
Show _thousands separators
2010-03-27
Ezres tagoló megjelenítése
82.
Show Thousands Separators
2010-03-27
Ezres tagoló megjelenítése
85.
Indicates whether any trailing zeroes after the numeric point should be shown in the display value.
2010-03-27
Jelzi, hogy megjelenjen-e a tizedes pontot követő nulla végződés.
161.
Usage: %s — Perform mathematical calculations
2010-03-27
Felhasználás: %s - Matematikai számítás elvégzése
185.
Scientific exponent [Ctrl+E]
2010-03-27
Normál alak [Ctrl+E]
190.
Modulus divide
2010-03-27
Maradékos osztás
209.
Inverse [Ctrl+I]
2010-03-27
Reciprok
250.
Malformed expression
2010-03-27
253.
No sane value to bitwise shift
2010-03-27
A kifejezésre nem értelmezhető a művelet
262.
Scientific
2010-03-27
Normál alak
265.
Boolean AND is only defined for positive integers
2010-03-27
Logikai ÉS csak pozitív egész számokra értelmezett
266.
Boolean OR is only defined for positive integers
2010-03-27
Logikai VAGY csak pozitív egész számokra értelmezett
267.
Boolean XOR is only defined for positive integers
2010-03-27
Logikai kizáró vagy csak pozitív egész számokra értelmezett
268.
Boolean NOT is only defined for positive integers
2010-03-27
Logikai negálás csak pozitív egész számokra értelmezett
269.
Shift is only possible on integer values
2010-03-27
Léptetés csak egész számokra értelmezett
272.
Division by zero is undefined
2010-03-27
Nullával osztás nincs értelmezve
2010-03-27
Nullával osztás eredménye nem definiált
273.
Logarithm of zero is undefined
2010-03-27
Nulla logaritmusa nincs értelmezve
2010-03-27
Nulla logaritmusa nem definiált
274.
The power of zero is undefined for a negative exponent
2010-03-27
Nulla negatív kitevőjű hatványa nem értelmezett
275.
Reciprocal of zero is undefined
2010-03-27
Nulla reciproka nincs értelmezve
276.
Root must be non-zero
2010-03-27
Gyök nem lehet nulla
277.
Negative root of zero is undefined
2010-03-27
Nulla negatív gyöke nem értelmezett
278.
nth root of negative number is undefined for even n
2010-03-27
Negatív szám páros kitevője nem értelmezett
279.
Factorial is only defined for natural numbers
2010-03-27
Faktoriális csak természetes számokra értelmezett
280.
Modulus division is only defined for integers
2010-03-27
Maradékos osztás csak egész számokra értelmezett
281.
Tangent is undefined for angles that are multiples of π (180°) from π∕2 (90°)
2010-03-27
Tangens nem értelmezett π∕2 (90°) + n * π (180°) szögekre
282.
Inverse sine is undefined for values outside [-1, 1]
2010-03-27
Arkuszszinusz nem értelemzett a [-1, 1] intervallumon kívül
283.
Inverse cosine is undefined for values outside [-1, 1]
2010-03-27
Arkuszkoszinusz nem értelemzett a [-1, 1] intervallumon kívül
285.
Inverse hyperbolic tangent is undefined for values outside [-1, 1]
2010-03-27
Arkusztangens hiperbolikusz nem értelemzett a [-1, 1] intervallumon kívül