Translations by Meriuță Cornel

Meriuță Cornel has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 62 results
419.
You must be working online to complete this operation.
2014-03-16
Trebuie să lucrați online pentru completarea acestei operații.
1467.
Whether addresses should be formatted according to standard in their destination country
2014-03-13
Dacă adresele ar trebui să fie formatate în conformitate cu standardul din țara lor de destinație
1481.
Whether to show maps in preview pane
2014-03-13
Dacă se afișează hărți în panoul de previzualizare
1491.
Number of units for determining a birthday or anniversary reminder
2014-03-13
Numărul de unități pentru stabilirea unui memento cu zi de naștere sau aniversare
1493.
Units for a birthday or anniversary reminder, "minutes", "hours" or "days"
2014-03-13
Unități pentru mementoul cu zi de naștere sau aniversare,"minute". "ore" sau "zile"
1829.
Whether to check for new messages when Evolution is started. This includes also sending messages from Outbox.
2014-03-14
Dacă se verifică pentru mesaje noi atunci când se pornește Evolution. Acest lucru include deasemenea trimiterea mesajelor din căsuța de ieșire.
1837.
Address book source
2014-03-14
Sursă agendă de contacte
1838.
Address book to use for storing automatically synced contacts.
2014-03-14
Adresa de contacte de utilizat pentru stocarea contactelor sincronizate în mod automat.
1839.
Auto sync Pidgin contacts
2014-03-14
Contacte sincronizate automat Pidgin
1840.
Whether Pidgin contacts should be automatically synced.
2014-03-14
Dacă contactele Pidgin ar trebui sincronizate în mod automat.
1841.
Enable autocontacts
2014-03-14
Activează autocontactele
1842.
Whether contacts should be automatically added to the user's address book.
2014-03-14
Dacă ar trebui contactele adăugate în mod automat la agenda utilizatorului.
1843.
Pidgin address book source
2014-03-14
Sursa agendei de contacte Pidgin.
1844.
Address book to use for storing automatically synced contacts from Pidgin.
2014-03-14
Agenda de contacte de utilizat pentru stocarea contactelor sincronizate în mod automat din Pidgin.
1845.
Pidgin check interval
2014-03-14
Interval de verificare Pidgin
1846.
Check interval for Pidgin syncing of contacts.
2014-03-14
Intervalul de verificare pentru sincronizarea contactelor Pidgin.
1849.
Pidgin last sync time
2014-03-14
Ultima dată de sincronizare Pidgin
1850.
Pidgin last sync time.
2014-03-14
Ultima dată de sincronizare Pidgin.
1856.
Automatically launch editor when key is pressed in the mail composer.
2014-03-14
Lansează în mod automat editorul atunci când tasta este apăsată în compozitorul de email.
1859.
Delete processed
2014-03-14
Ștergere procesată
1860.
Whether to delete processed iTip objects
2014-03-14
Dacă se șterg obiectele iTip procesate.
1869.
Enable audible notifications when new messages arrive.
2014-03-14
Activează notificările audio atunci când sosesc mesaje noi.
1871.
Whether to emit a beep.
2014-03-14
Dacă se emite un semnal sonor.
1872.
Whether to emit a beep when new messages arrive.
2014-03-14
Dacă se emite un semnal sonor atunci când sosesc mesaje noi.
1873.
Sound filename to be played.
2014-03-14
Numele fișierului de sunet de redat.
1874.
Sound file to be played when new messages arrive, if "notify-sound-play-file" is "true".
2014-03-14
Fișier de sunet de redat atunci când sosesc mesaje noi, dacă "notify-sound-play-file" este "true".
1875.
Whether to play a sound file.
2014-03-14
Dacă se redă un fișier de sunet.
1876.
Whether to play a sound file when new messages arrive. The name of the sound file is given by the 'notify-sound-file' key.
2014-03-14
Dacă se redă un fișier de sunet atunci când sosesc mesaje noi. Numele fișierului de sunet este dat de cheia 'notify-sound-file'.
1879.
Mode to use when displaying mails
2014-03-14
Mod de utilizare atunci când se afișează mesajele.
1882.
List of Destinations for publishing
2014-03-14
Lista destinațiilor pentru publicare
1918.
Display as attachment
2014-03-14
Afișează ca atașament
1930.
Regular Image
2014-03-14
Imagine normală
1932.
RFC822 message
2014-03-14
Mesaj RFC822
1937.
GPG signed
2014-03-14
semnat GPG
1938.
GPG encrpyted
2014-03-14
criptat GPG
1939.
S/MIME signed
2014-03-14
semnat S/MME
1940.
S/MIME encrpyted
2014-03-14
criptat S/MME
1942.
Richtext
2014-03-14
Text îmbogățit
1973.
Error verifying signature: %s
2014-03-14
Eroare la verificarea semnăturii: %s
2061.
_Find items which match:
2014-03-14
_Găsește elementele ce se potrivesc:
2221.
Always sign outgoing messages when using this account
2014-03-16
Semnează întotdeauna mesajele de ieșire atunci când se utilizează acest cont.
2223.
Always encrypt outgoing messages when using this account
2014-03-16
Criptează întotdeauna mesajele de ieșire atunci când se utilizeză acest cont
2229.
This is a summary of the settings which will be used to access your mail.
2014-03-16
Acesta este un sumar al setărilor ce vor fi utilizate pentru accesarea emailului dumneavoastră.
2235.
Server Type:
2014-03-16
Tip de server:
2266.
Header Name
2014-03-16
Nume antet
2267.
Header Value
2014-03-16
Valoare antet
2276.
Failed to retrieve message:
2014-03-16
Eșec la primirea mesajului:
2412.
Retrieving message
2014-03-16
Se preia mesajul
2449.
does not have words
2014-03-16
nu are cuvinte
2459.
has words
2014-03-16
are cuvinte