Translations by Daniel Șerbănescu

Daniel Șerbănescu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 727 results
~
Are you sure you want to restore Evolution from the selected back up file?
2011-05-20
Sigur doriți să restaurați Evolution din cópia de siguranță aleasă?
~
Please select a valid back up file to restore.
2011-05-20
Alegeți o cópie de siguranță validă de restaurat.
~
Back up and restore your Evolution data and settings.
2011-05-20
Creează cópii de siguranță și restaurează datele și configurările din Evolution.
~
Please enter a descriptive name for this account below. This name will be used for display purposes only.
2011-05-20
Introduceți mai jos un nume descriptiv pentru acest cont. Acest nume va fi utilizat doar pentru afișare.
~
This setting specifies whether the threads should be in expanded or collapsed state by default. Requires a restart to apply.
2011-05-20
Această opțiune specifică dacă firele de discuție să fie implicit afișate extinse sau pliate. Necesită repornirea Evolution.
~
Unsubscribing from folder '%s'
2011-05-20
De dezabonează de la dosarul „%s”
~
Back up and Restore
2011-05-20
Creare de cópii de siguranță și restaurare
~
Invalid Evolution back up file
2011-05-20
Cópie de siguranță Evolution nevalidă
~
Evolution Back up
2011-05-20
Creare de cópii de siguranță Evolution
~
To restore your data and settings, you must first close Evolution. Please make sure that you save any unsaved data before proceeding. This will delete all your current Evolution data and settings and restore them from your back up.
2011-05-20
Pentru a restaura datele și configurările, trebuie mai întâi să închideți Evolution. Salvați datele nesalvate înainte de a continua. Aceasta va șterge toate datele și configurările curente ale Evolution și le va restaura pe cele din cópia de siguranță.
~
Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks.
2011-03-26
Dacă să se ceară confirmare la ștergerea definitivă a programărilor și sarcinilor.
~
Attribute message.
2011-03-26
Mesaj atribut.
~
Are you sure you want to forget all remembered passwords?
2011-03-26
Sigur doriți să uitați toate parolele memorate?
~
Number of units for determining a birthday or anniversary reminder.
2011-03-26
Numărul de unități pentru determinarea unei zile de naștere sau aniversări.
~
The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the user part of the mail address and %d is replaced by the domain.
2011-03-26
Șablonul URL de folosit ca variantă de rezervă pentru situații de disponibil/ocupat, %u este înlocuit de partea utilizator a adresei de email și %d de către domeniu.
~
Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task.
2011-03-26
Dacă să se ceară confirmare la ștergerea unei programări sau a unei sarcini.
~
Cop_y memo list contents locally for offline operation
2011-03-26
Co_piază local conținutul listei de memouri pentru modul de lucru deconectat
~
Copy _book content locally for offline operation
2011-03-26
Copiază _local conținutul agendei pentru a putea lucra cu ea și când sunteți deconectat
~
Proxy _Logout
2011-03-26
Ieșire din prox_y
~
Units for a birthday or anniversary reminder, "minutes", "hours" or "days".
2011-03-26
Unități pentru reamintirea implicită, „minutes”, „hours” sau „days”.
~
The UID of the selected (or "primary") address book in the sidebar of the "Contacts" view.
2011-03-26
UID-ul agendei selectate (sau „primare”) în bara laterală a vizualizării „Contacte”.
~
This value can be an empty string, which means it'll use the system Picture folder, usually set to ~/Pictures. This folder will be also used when the set path is not pointing to the existent folder.
2011-03-26
Această valoare poate fi un șir gol, ceea ce înseamnă că se va folosi dosarul de Poze al sistemului, de obicei: ~/Poze. Acest dosar va fi, de asemenea, folosit atunci când calea nu indică spre dosarul existent.
~
Whether check for new messages in all active accounts regardless of the account "Check for new messages every X minutes" option when Evolution is started. This option is used only together with 'send_recv_on_start' option.
2011-03-26
Dacă să se verifice mesajele noi în toate conturile active fără a ține cont de opțiunea „Verifică pentru mesaje noi la fiecare X minute” a fiecărui cont când se pornește Evolution. Această opțiune este utilizată numai împreună cu opțiunea „send_recv_on_start”.
~
Whether check for new messages when Evolution is started. This includes also sending messages from Outbox.
2011-03-26
Dacă verificați pentru mesaje noi, la pornirea Evolution. Aceasta include, de asemenea, trimiterea de mesaje din Netrimise.
~
Possible values are: never - to never close browser window always - to always close browser window ask - (or any other value) will ask user
2011-03-26
Valorile posibile sunt: „never” - pentru a nu închide niciodată fereastra browser-ului, „always” - pentru a închide fereastra browser-ului mereu, „ask” - (sau orice altă valoare), va întreba utilizatorul
~
"Folder Subscriptions" window height
2011-03-26
Înălțimea ferestrei „Abonamente dosare”
~
"Folder Subscriptions" window maximize state
2011-03-26
Starea de maximizare a ferestrei „Abonamente dosare”
~
"Folder Subscriptions" window width
2011-03-26
Lățimea ferestrei „Abonamente dosare”
~
Initial height of the "Folder Subscriptions" window. The value updates as the user resizes the window vertically.
2011-03-26
Înălțimea inițială a ferestrei „Abonamente dosare”. Valoarea este actualizată atunci când utilizatorul redimensionează vertical fereastra.
~
Initial maximize state of the "Folder Subscriptions" window. The value updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this particular value is not used by Evolution since the "Folder Subscriptions" window cannot be maximized. This key exists only as an implementation detail.
2011-03-26
Starea maximizată inițială a ferestrei „Abonamente dosare”. Valoarea se actualizează atunci când utilizatorul maximizează sau sau demaximizează fereastra. Rețineți că această valoare particulară nu este utilizată de Evolution din moment ce fereastra „Editor de filtre” nu poate fi maximizată. Această cheie există numai ca un detaliu al implementării.
~
No message satisfies your search criteria. Either clear search with Search->Clear menu item or change it.
2011-03-26
Niciun mesaj nu satisface criteriul de căutare. Anulați căutarea din meniul Căutare->Curăță sau modificați-o.
~
Migrating '%s':
2011-03-26
Se migrează „%s”:
~
Disconnecting %s
2011-03-26
Se deconectează de la %s
~
The UID of the selected (or "primary") memo list in the sidebar of the "Memos" view.
2011-03-26
UID-ul notiței selectate (sau „primare”) în bara laterală a vizualizării „Memouri”.
~
User _Name:
2011-03-26
_Nume utilizator:
~
Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries.
2011-03-26
Dacă să se definească o reamintire implicită pentru zile de naștere și aniversări
~
Weather: Thunderstorms
2011-03-26
Vremea: Furtună
~
Initial width of the "Folder Subscriptions" window. The value updates as the user resizes the window horizontally.
2011-03-26
Lățimea inițială a ferestrei „Abonamente dosare”. Valoarea este actualizată atunci când utilizatorul redimensionează orizontal fereastra.
~
The UID of the selected (or "primary") calendar in the sidebar of the "Calendar" view.
2011-03-26
UID-ul calendarului selectat (sau „primar”) în bara laterală a vizualizării „Calendar”.
~
The UID of the selected (or "primary") task list in the sidebar of the "Tasks" view.
2011-03-26
UID-ul sarcinii selectate (sau „primare”) în bara laterală a vizualizării „Sarcini”.
~
Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar.
2011-03-26
Arată evenimente recurente în italic în calendarul din stânga jos.
~
Server _handles meeting invitations
2011-03-26
Serverul _tratează invitațiile de întâlnire
~
Failed to unsubscribe from folder.
2011-03-26
Nu s-a putut realiza dezabonarea de la dosar.
~
Original message.
2011-03-26
Mesaj Original.
~
The text that is inserted when replying to a message, attributing the message to the original author.
2011-03-26
Textul care este introdus atunci când răspunde la un mesaj, atribuind mesajul autorului original.
~
The text that is inserted when replying to a message (top posting), saying that the original message follows.
2011-03-26
Textul care este introdus atunci când răspunde la un mesaj (top posting), spunând că mesajul original urmează.
~
Yahoo account settings:
2011-03-26
Configurările contului Yahoo:
~
The text that is inserted when forwarding a message, saying that the forwarded message follows.
2011-03-26
Text care este introdus la înaintarea unui mesaj, spunând că mesajul înaintat urmează.
~
Forward message.
2011-03-26
Mesaj înaintat.
~
Whether to set a default reminder for appointments.
2011-03-26
Dacă să se definească o reamintire implicită pentru programări.