Translations by Petr Písař

Petr Písař has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1482 results
4.
error closing file
2008-03-25
chyba při zavírání souboru
6.
preserving permissions for %s
2008-03-25
zachování práv pro %s
8.
cannot stat %s
2008-03-25
nelze získat informace o %s
9.
regular empty file
2008-03-25
běžný prázdný soubor
10.
regular file
2008-03-25
běžný soubor
12.
block special file
2008-03-25
blokové zařízení
13.
character special file
2008-03-25
znakové zařízení
14.
fifo
2008-03-25
FIFO
20.
typed memory object
2008-03-25
typovaný paměťový objekt
21.
weird file
2008-03-25
divný soubor
22.
Address family for hostname not supported
2008-03-25
Pro jméno počítače není rodina adres podporována
23.
Temporary failure in name resolution
2008-03-25
Dočasné selhání při překladu jména
24.
Bad value for ai_flags
2008-03-25
Chybná hodnota pro ai_flags
25.
Non-recoverable failure in name resolution
2008-03-25
Z chyby překladu jména se nelze zotavit
26.
ai_family not supported
2008-03-25
ai_family není podporována
27.
Memory allocation failure
2008-03-25
Chyba přidělování paměti
28.
No address associated with hostname
2008-03-25
Se jménem počítače není spojena žádná adresa
29.
Name or service not known
2008-03-25
Neznámé jméno nebo služba
30.
Servname not supported for ai_socktype
2008-03-25
Servname není podporována daným ai_socktype
31.
ai_socktype not supported
2008-03-25
ai_socktype není podporován
32.
System error
2008-03-25
Chyba systému
33.
Argument buffer too small
2008-03-25
Vyrovnávací paměť pro argumenty je příliš malá
34.
Processing request in progress
2008-03-25
Požadavek se zpracovává
36.
Request not canceled
2008-03-25
Požadavek nezrušen
37.
All requests done
2008-03-25
Všechny požadavky vyřízeny
39.
Parameter string not correctly encoded
2008-03-25
Řetězec v parametru není správně zakódován
40.
Unknown error
2008-03-25
Neznámá chyba
41.
%s: option '%s' is ambiguous; possibilities:
2011-12-05
%s: přepínač „%s“ není jednoznačný, možnosti:
42.
%s: option '--%s' doesn't allow an argument
2010-06-08
%s: přepínač „--%s“ musí být zadán bez argumentu
43.
%s: option '%c%s' doesn't allow an argument
2010-06-08
%s: přepínač „%c%s“ musí být zadán bez argumentu
44.
%s: option '--%s' requires an argument
2010-06-08
%s: přepínač „--%s“ vyžaduje argument
45.
%s: unrecognized option '--%s'
2010-06-08
%s: neznámý přepínač „--%s“
46.
%s: unrecognized option '%c%s'
2010-06-08
%s: neznámý přepínač „%c%s“
47.
%s: invalid option -- '%c'
2010-06-08
%s: neplatný přepínač – %c
48.
%s: option requires an argument -- '%c'
2010-06-08
%s: přepínač vyžaduje argument – %c
49.
%s: option '-W %s' is ambiguous
2010-06-08
%s: přepínač „-W %s“ není jednoznačný
50.
%s: option '-W %s' doesn't allow an argument
2010-06-08
%s: přepínač „-W %s“ musí být zadán bez argumentu
51.
%s: option '-W %s' requires an argument
2010-06-08
%s: přepínač „-W %s“ vyžaduje argument
55.
unable to record current working directory
2008-03-25
nelze zaznamenat současný pracovní adresář
56.
failed to return to initial working directory
2008-03-25
návrat do původního pracovního adresáře selhal
57.
`
2008-03-25
58.
'
2008-03-25
59.
%s: end of file
2008-03-25
%s: konec souboru
60.
Success
2008-03-25
Úspěch
61.
No match
2008-03-25
Žádná shoda
62.
Invalid regular expression
2008-03-25
Neplatný regulární výraz
63.
Invalid collation character
2008-03-25
Znak nevhodné třídy
64.
Invalid character class name
2008-03-25
Chybný název znakové třídy
65.
Trailing backslash
2008-03-25
Přebytečné zpětné lomítko
66.
Invalid back reference
2008-03-25
Chybný zpětný odkaz