Translations by Udklit

Udklit has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 78 results
~
The action would require the installation of packages from not authenticated sources.
2009-10-28
Denne handling vil kræve installation af pakker fra en ikke betroet kilde.
9.
Install package file
2009-10-28
Installer pakke fil
11.
Update package information
2009-10-28
Opdater pakke information
21.
Upgrade packages
2009-10-28
Opgrader pakker
23.
Cancel the task of another user
2009-10-28
Afbryd anden brugers opgave
28.
Downloaded %sB of %sB at %sB/s
2009-10-28
Hentet %sB af %sB ved %sB/s
29.
Downloaded %sB of %sB
2009-10-28
Hentet %sB af %sB
33.
Resolving dependencies
2009-10-28
Resolving dependencies
69.
Do not shutdown the daemon because of inactivity
2009-10-28
Luk ikke deamon ned på grund af inaktivitet
71.
Show internal processing information
2009-10-28
Vis intern process information
72.
Quit and replace an already running daemon
2009-10-28
Afslut og erstat en allerede kørende daemon
75.
Store profile stats in the specified file
2009-10-28
Gem profil statistik i speciferede fil
77.
Installed file
2009-10-28
Installeret fil
78.
Installed packages
2009-10-28
Installerede pakker
79.
Added key from file
2009-10-28
Nøgle tilføjet fra fil
80.
Updated cache
2009-10-28
Updaterede cache
82.
Removed trusted key
2009-10-28
Fjernede betroet nøgle
83.
Removed packages
2009-10-28
Fjernede pakker
84.
Updated packages
2009-10-28
Opdaterede pakker
85.
Upgraded system
2009-10-28
Upgraderede systemet
86.
Applied changes
2009-10-28
Anvendte ændringer
93.
Successful
2009-10-28
Succesfuld
94.
Canceled
2009-10-28
Annullerét
95.
Failed
2009-10-28
Fejlede
96.
Installing file
2009-10-28
Installerer fil
97.
Installing packages
2009-10-28
Installerer pakker
98.
Adding key from file
2009-10-28
Tilføjer nøgle fra fil
99.
Updating cache
2009-10-28
Opdaterer cache
100.
Removing trusted key
2009-10-28
Fjerner betroet nøgle
101.
Removing packages
2009-10-28
Fjerner pakker
102.
Updating packages
2009-10-28
Opdaterer pakker
103.
Upgrading system
2009-10-28
Opgraderer systemet
104.
Applying changes
2009-10-28
Udfører ændringer
128.
Check your Internet connection.
2009-10-28
Kontroller din tilslutning til Internettet
129.
Check if you are using third party repositories. If so disable them, since they are a common source of problems. Furthermore run the following command in a Terminal: apt-get install -f
2009-10-28
Kontroller om du andvender tredieparts repository. Deaktiver dem hvis de benyttes, da de er en almindelig kilde til problemer. Kør derudover denne kommando i Terminal: apt-get install -f
130.
The selected file may not be a GPG key file or it might be corrupt.
2009-10-28
Den valgte fil er ikke en GPG-nøglefil eller den kan være ødelagt.
133.
This is a serious problem. Try again later. If this problem appears again, please report an error to the developers.
2009-10-28
Dette er et alvorligt problem. Prøv igen senere. Hvis problemet opstår igen, rapporter det venligst til udviklerne.
135.
There isn't any need for an update.
2009-10-28
Opdatering er ikke nødvendig.
136.
There isn't any need for an installation
2009-10-28
Installation ikke nødvendig
137.
There isn't any need for a removal.
2009-10-28
Fjernelse ikke nødvendig.
138.
You requested to remove a package which is an essential part of your system.
2009-10-28
Du anmodede om at fjerne en pakke som er en essentiel del af dit system.
139.
The connection to the daemon was lost. Most likely the background daemon crashed.
2009-10-28
Forbindelse til daemon afbrudt. Det er sandsynligt at baggrunds daemon er gået ned.
140.
The installation or removal of a software package failed.
2009-10-28
Installation eller fjernelse af software pakke fejlede.
151.
Failed to download package files
2009-10-28
Download af pakkefiler fejlede.
152.
Failed to download repository information
2009-10-28
Download af repository informationer fejlede.
153.
Package dependencies cannot be resolved
2009-10-28
Pakke afhængigheder kan ikke afklares
154.
The package system is broken
2009-10-28
Pakke systemet er ødelagt
155.
Key was not installed
2009-10-28
Nøglen blev ikke installeret
156.
Key was not removed
2009-10-28
Nøgle blev ikke fjernet
157.
Failed to lock the package manager
2009-10-28
Det lykkedes ikke at låse package manager