Translations by Ask Hjorth Larsen

Ask Hjorth Larsen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 171 results
~
The action would require the installation of packages from not authenticated sources.
2010-04-11
Denne handling ville kræve installation af pakker fra en ikke-betroet kilde.
1.
List keys of trusted vendors
2010-09-08
Lav en liste med nøgler fra betroede udbydere
2.
To view the list of trusted keys, you need to authenticate.
2010-09-08
For at se listen af betroede nøgler, skal du først godkende.
5.
Change software configuration
2011-03-20
Ændr programopsætning
6.
To change software settings, you need to authenticate.
2011-03-20
Du skal godkende for at ændre softwareindstillinger.
8.
To change software repository settings, you need to authenticate.
2010-09-08
For at ændre indstillinger for softwarearkiver, skal du først godkende.
9.
Install package file
2010-04-11
Installér pakkefil
10.
To install this package, you need to authenticate.
2010-09-08
For at installere denne pakke, skal du først godkende.
11.
Update package information
2010-04-11
Opdatér pakkeinformation
12.
To update the software catalog, you need to authenticate.
2010-09-08
For at opdatere softwarekataloget, skal du først godkende.
14.
To install or remove software, you need to authenticate.
2010-09-08
For at installere eller fjerne software, skal du først godkende.
16.
To install software, you need to authenticate.
2012-10-09
Der kræves godkendelse for at installere software.
17.
Add a new repository and install packages from it
2010-09-11
Tilføj et nyt softwarearkiv og installér pakker fra det
18.
To install software from a new source, you need to authenticate.
2010-09-11
Du skal godkende for at kunne installere programmer fra en ny kilde.
19.
Add a new repository of purchased software and install packages from it
2010-09-11
Tilføj et nyt softwarearkiv til købte programmer og installér pakker fra det
20.
To install purchased software, you need to authenticate.
2010-09-11
Du skal godkende for at kunne installere købte programmer.
21.
Upgrade packages
2010-04-11
Opgradér pakker
22.
To install updated software, you need to authenticate.
2010-09-08
For at installere opdateret software, skal du først godkende.
23.
Cancel the task of another user
2010-04-11
Afbryd en anden brugers opgave
24.
To cancel someone else's software changes, you need to authenticate.
2010-09-08
For at annullere en andens softwareændringer, skal du først godkende.
26.
To use a proxy server for downloading software, you need to authenticate.
2010-09-08
For at bruge en proxyserver til at hente software, skal du først godkende.
28.
Downloaded %sB of %sB at %sB/s
2010-04-11
Har hentet %sB af %sB med %sB/s
29.
Downloaded %sB of %sB
2010-04-11
Har hentet %sB af %sB
37.
The following package will be DOWNGRADED (%(count)s):
The following packages will be DOWNGRADED (%(count)s):
2011-03-20
Følgende pakke vil blive NEDGRADERET (%(count)s):
Følgende pakker vil blive NEDGRADERET (%(count)s):
38.
The following package will be reinstalled (%(count)s):
The following packages will be reinstalled (%(count)s):
2011-03-20
Følgende pakke vil blive geninstalleret (%(count)s):
Følgende pakker vil blive geninstalleret (%(count)s):
39.
The following package has been kept back (%(count)s):
The following packages have been kept back (%(count)s):
2011-03-20
Følgende pakke blev holdt tilbage (%(count)s):
Følgende pakker blev holdt tilbage (%(count)s):
41.
After this operation, %sB of additional disk space will be used.
2010-09-08
Efter denne operation vil der blive brugt yderligere %sB diskplads.
42.
After this operation, %sB of additional disk space will be freed.
2010-09-08
Efter denne operation vil der blive frigjort yderligere %sB diskplads.
43.
Do you want to continue [Y/n]?
2010-09-08
Ønsker du at forsætte [J/n]?
44.
To operate on more than one package put the package names in quotation marks: aptdcon --install "foo bar"
2010-09-08
Anbring pakkenavnene i citationstegn for at behandle mere end en pakke: aptdcon --install "foo bar"
45.
Refresh the cache
2010-09-08
Genopfrisk cachen
46.
Try to resolve broken dependencies. Potentially dangerous operation since it could try to remove many packages.
2010-09-11
Forsøg at rette beskadigede afhængigheder. Dette kan være en farlig operation, da den kan forsøge at fjerne mange pakker.
47.
Try to finish a previous incompleted installation
2010-09-08
Prøv at færdiggøre en tidligere ufuldført installation
51.
Remove the given packages including configuration files
2010-09-08
Fjern de givne pakker inklusive konfigurationsfiler
54.
Upgrade the system in a safe way
2010-09-08
Opgrader systemet på sikker vis
57.
Add the vendor keyid (also needs --keyserver)
2010-09-08
Tilføj udbyderes nøgle-id (kræver også --keyserver)
59.
Add new repository from the given deb-line
2010-09-08
Tilføj nyt arkiv fra den givne deb-linje
60.
Specify an alternative sources.list.d file to which repositories should be added.
2010-09-08
Angiv en alternativ sources.list.d-fil hvor arkiver skal tilføjes.
61.
List trusted vendor keys
2010-09-08
Vis betroede udbydernøgler
63.
Reconfigure installed packages. Optionally the minimum priority of questions can be specified
2011-03-20
Omkonfigurer installerede pakker. En minimal prioritet af spørgsmål kan angives efter behag.
64.
The minimum debconf priority of question to be displayed
2011-03-20
Den mindste debconf-prioritet, der vises spørgsmål for
65.
Do not attach to the apt terminal
2010-09-08
Kobl ikke til apt-terminalen
66.
Allow packages from unauthenticated sources
2010-09-08
Tillad pakker fra ikke-godkendte kilder
67.
Show additional information about the packages. Currently only the version number
2011-03-20
Vis yderligere information om pakkerne. I øjeblikket kun versionsnummeret
69.
Do not shutdown the daemon because of inactivity
2010-04-11
Luk ikke dæmonen ned på grund af inaktivitet
70.
Do not load any plugins
2012-04-05
Indlæs ingen udvidelsesmoduler
71.
Show internal processing information
2010-04-11
Vis intern arbejdsinformation
72.
Quit and replace an already running daemon
2010-04-11
Afslut og erstat en allerede kørende dæmon
73.
Listen on the DBus session bus (Only required for testing
2011-03-20
Lyt til DBus-sessionsbussen (kun påkrævet til test)
75.
Store profile stats in the specified file
2010-04-11
Gem profilstatistik i den angivne fil