Translations by Akerbeltz

Akerbeltz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

120 of 20 results
2.
Privacy and Activity Manager
2013-07-11
Manaidsear na prìobhaideachd agus na gnìomhachd
4.
Activity Log Manager
2013-07-11
Loga manaidsear na gnìomhachd
5.
Configure what gets logged in your Zeitgeist activity log
2013-07-11
Rèitich dè thèid a logadh san loga ghnìomhachd Zeitgeist agad
6.
Activities and Privacy Manager Tool
2013-07-11
Inneal manaidsear nan gnìomhachdan agus na prìobhaideachd
12.
Diagnostics
2013-07-11
Diagnosachd
16.
Select Application
2013-07-11
Tagh aplacaid
17.
No description available
2013-07-11
Chan eil tuairisgeul ri làimh
19.
Last Used
2013-07-11
Cleachdadh mu dheireadh
24.
Never
2013-07-11
Chan ann idir
47.
This operation cannot be undone, are you sure you want to delete this activity?
2013-07-11
Cha ghabh seo a neo-dhèanamh, a bheil thu cinnteach gu bheil thu airson a' ghnìomhachd seo a sguabadh às?
48.
From:
2013-07-11
O:
50.
Invalid Timerange
2013-07-11
Rainse-ama mhì-dhligheach
52.
When searching in the Dash:
2013-07-11
Nuair a nì mi lorg air an deas-bhòrd:
54.
Privacy settings
2013-07-11
Roghainnean prìobhaideachd
55.
To change your privacy settings you need to authenticate.
2013-07-11
Feumaidh tu dearbhadh mus urrainn dhut na roghainnean prìobhaideachd agad atharrachadh.
56.
Ubuntu can collect anonymous information that helps developers improve it. All information collected is covered by our privacy policy.
2013-07-11
'S urrainn dha Ubuntu fiosrachadh a chruinneachadh (gun urra) a chuidicheas an luchd-leasachaidh gus piseach a chur air. Tha fiosrachadh sam bith a chruinnicheas sinn fo dhìon a' phoileasaidh phrìobhaideachd againn.
57.
Privacy Policy
2013-07-11
Am poileasaidh prìobhaideachd
58.
People using this computer can:
2013-07-11
Faodadh daoine a chleachdas an coimpiutair seo:
59.
Send error reports to Canonical
2013-07-11
Aithisgean mearsachd a chur gu Canonical
60.
<small>Error reports include information about what a program was doing when it failed. You always have the choice to send or cancel an error report.</small>
2013-07-11
<small>Tha fiosrachadh ann an aithisg mearachd a dh'innseas dè bha prògram a dhèanamh nuair a thuislich e. Bidh cothrom agad an aithisg a dheasachadh no sgur dheth fhathast.</small>