Translations by Eskild Hustvedt

Eskild Hustvedt has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 134 results
~
_SSID:
2008-09-02
_SSID:
~
Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. Contact your system administrator.
2008-09-02
Fann ikkje autentiseringsdialogen for VPN tilkoplingstypen «%s». Kontakt din systemadministrator.
~
Other Wireless Network...
2008-09-02
Anna trådlaust nettverk ...
~
C_onnect
2008-09-02
K_oble til
~
Cannot start VPN connection '%s'
2008-09-02
Kan ikkje starta VPN-tilkopling «%s»
~
MT_U:
2008-09-02
MT_U:
~
There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection type '%s'. Contact your system administrator.
2008-09-02
Det oppstod ein feil under oppstart av autentiseringsdialogen for VPN tilkoplingstypen «%s». Kontakt din systemadministrator.
15.
Network Connections
2008-09-02
Nettverkstilkoplingar
19.
Connection Established
2008-09-02
Tilkoplinga er sett opp
28.
Mobile Broadband
2008-09-02
Mobilt breiband
30.
You are now connected to the CDMA network.
2008-09-02
Du er no tilkopla CDMA-nettverk.
57.
Auto Ethernet
2008-09-02
Automatisk Ethernet
58.
Wired Networks (%s)
2008-09-02
Kablede nettverk (%s)
59.
Wired Network (%s)
2008-09-02
Kabla nettverk (%s)
60.
Wired Networks
2008-09-02
Kablede nettverk
61.
Wired Network
2008-09-02
Kabla nettverk
69.
DSL authentication
2008-09-02
DSL autentisering:
71.
Create _New Wireless Network...
2008-09-02
Opprett _nytt trådlaust nettverk ...
72.
(none)
2008-09-02
(inga)
77.
Wireless Networks (%s)
2008-09-02
Trådlause nettverk (%s)
78.
Wireless Network (%s)
2008-09-02
Trådlaust nettverk (%s)
79.
Wireless Network
Wireless Networks
2008-09-02
Trådlaust nettverk
Trådlause nettverk
97.
Error displaying connection information:
2008-09-02
Feil under vising av tilkoplingsinformasjon:
98.
LEAP
2008-09-02
LEAP
99.
Dynamic WEP
2008-09-02
Dynamisk WEP
100.
WPA/WPA2
2008-09-02
WPA/WPA2
101.
WEP
2008-09-02
WEP
104.
%u Mb/s
2008-09-02
%u Mb/s
109.
Ethernet (%s)
2008-09-02
Ethernet (%s)
110.
802.11 WiFi (%s)
2008-09-02
802.11 WiFi (%s)
111.
GSM (%s)
2008-09-02
GSM (%s)
112.
CDMA (%s)
2008-09-02
CDMA (%s)
115.
Interface:
2008-09-02
Grensesnitt:
116.
Hardware Address:
2008-09-02
Maskinvareadresse:
117.
Driver:
2008-09-02
Driver:
118.
Speed:
2008-09-02
Hastighet:
119.
Security:
2008-09-02
Sikkerhet:
123.
IP Address:
2008-09-02
IP-adresse:
125.
Broadcast Address:
2008-09-02
Kringkastingsadresse:
126.
Subnet Mask:
2008-09-02
Subnettmaske:
128.
Default Route:
2008-09-02
Forvald rute:
129.
Primary DNS:
2008-09-02
Primær DNS:
130.
Secondary DNS:
2008-09-02
Sekundær DNS:
139.
Unknown
2008-09-02
Ukjend
142.
Notification area applet for managing your network devices and connections.
2008-09-02
Panelprogram for handtering av dine nettverkseiningar og -tilkoplingar.
143.
NetworkManager Website
2008-09-02
Nettstedet til NettverksHandsamar
147.
Password:
2008-09-02
Passord:
148.
The VPN connection '%s' failed because the network connection was interrupted.
2008-09-02
VPN-tilkoplinga «%s» mislyktes fordi nettverkssambandet blei avbrutt.
149.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service stopped unexpectedly.
2008-09-02
VPN-tilkoplinga «%s» mislyktes fordi VPN-tenesta blei uventa stoppa.
150.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service returned invalid configuration.
2008-09-02
VPN-tilkoplinga «%s» mislyktes fordi VPN tenesta sendte eit ugyldeg oppsett.