Translations by Token

Token has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
~
Word lists, dictionaries, thesauruses, etc. which can help typing by highlighting, correcting or suggesting words.
2008-09-26
Szószedetek, szótárak, lexikonok, stb. melyek kiemeléssel segítenek a gépelésben, javításban vagy esetleg szavak javaslásában.
~
The language support files for your selected language seem to be incomplete. You can install the missing components by clicking on "Run this action now" and follow the instructions. An active internet connection is required. If you would like to do this at a later time, please use "System -> Administration -> Language Support" instead.
2008-09-26
Úgy tűnik, hogy az Ön által kiválasztott nyelvhez nincs teljes nyelvi támoagatást biztosító fájl. A hiányzó elemeket a "Futtatás most" gombra kattintva telepítheti, majd kövesse a megjelenő utasításokat. Ehhez aktív internetkapcsolat szükséges. Ha a későbbiekben szeretné elvégezni ezt a műveletet, azt a "Rendszer -> Adminisztráció -> Nyelvi támogatás" alatt teheti meg.
~
Additional fonts for this language which might be of general interest, e.g. decorative fonts for printing documents.
2008-09-26
További betűtípusok e nyelvhez - mely valószínűleg sokakat érdekel - szépen kidolgozott betűkészletek dokumentumok nyomtatásához.
32.
Input methods
2008-09-26
Szövegbeviteli módok
44.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Adept" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2008-09-26
Jelenleg nem lehetséges csomagok telepítése vagy törlése. Kérem használja a csomagkezelőt, vagy futtassa terminálból a "sudo apt-get install -f" parancsot a hiba javításához.
51.
Please run this software with administrative rights.
2008-09-26
Kérem, hogy adminisztrátori jogokkal futtassa ezt a szoftvert.
52.
Not Root User
2008-09-26
Rendszergazdai jogokkal nem rendelkező felhasználó
66.
If you need to type in languages, which require more complex input methods than just a simple key to letter mapping, you may want to enable this function. For example, you will need this function for typing Chinese, Japanese, Korean or Vietnamese. The recommended value for Ubuntu is "ibus". If you want to use alternative input method systems, install the corresponding packages first and then choose the desired system here.
2010-03-27
Ha olyan nyelve kíván írni, mely összetettebb beviteli eljárást igényel (pl.: kínai, japán szóképek; ), engedélyezze ezt a funkciót. Ubuntuhoz az "ibus" nevű programot ajánljuk. Ha más beviteli rendszert kíván használni, először telepítse a megfelelő csomagokat, majd válassza ki itt a rendszert.
69.
<small>Changes take effect next time you log in.</small>
2010-03-27
<small>A módosítások a következő bejelentkezéskor lépnek érvénybe.</small>
79.
Incomplete Language Support
2008-09-26
Hiányos nyelvi támogatás
81.
The language support files for your selected language seem to be incomplete. You can install the missing components by clicking on "Run this action now" and follow the instructions. An active internet connection is required. If you would like to do this at a later time, please use "System Settings -> Regional & Language" instead.
2008-09-26
Úgy tűnik, hogy az Ön által kiválasztott nyelvhez nincs teljes nyelvi támoagatást biztosító fájl. A hiányzó elemeket a "Futtatás most" gombra kattintva telepítheti, majd kövesse a megjelenő utasításokat. Ehhez aktív internetkapcsolat szükséges. Ha a későbbiekben szeretné elvégezni ezt a műveletet, azt a "Rendszer -> Beállítások -> Területi és nyelvi beállítás" alatt teheti meg.
82.
Session Restart Required
2008-09-26
A rendszer újraindítása szükséges
83.
The new language settings will take effect once you have logged out.
2008-09-26
Az új nyelvi beállítás a kijelentkezés után lép érvénybe.
100.
check for the given package(s) only -- separate packagenames by comma
2010-03-27
csak a megadott csomagokat ellenőrizze -- a csomagneveket vesszővel válassza el