Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 279 results
1.
File Sharing in <phrase>Kubuntu</phrase>
Fildeling i <phrase>Kubuntu</phrase>
Translated and reviewed by efikkan
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:12(title)
2.
Credits and License
Bidragsytere og lisens
Translated and reviewed by efikkan
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Dette dokumentet blir vedlikeholdt av Ubuntus dokumentasjonsgruppe (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For en liste over bidragsytere, se <help:/kubuntu/contributors.html">bidragsytere</ulink>
Translated and reviewed by efikkan
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by efikkan
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:11(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre kildekoden til Ubuntu-dokumentasjonen under vilkårene til denne lisensen. Alt avledet arbeid må gis ut under samme lisens.
Translated and reviewed by efikkan
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Translated and reviewed by efikkan
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:20(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Lisensen finner du her: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by efikkan
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:11(para)
8.
2011
(no translation yet)
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:32(year)
9.
Ubuntu Documentation Project
Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
Translated and reviewed by efikkan
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:15(ulink)
10.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
Canonical Ltd. og medlemmer av <placeholder-1/>
Translated and reviewed by efikkan
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:34(holder)
110 of 279 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: efikkan.