Browsing Galician translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
110 of 23 results
1.
Where the menus displayed
O sitio no que se mostran os menús
Translated and reviewed by Xosé on 2012-03-02
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:1
2.
Controls the menu display location. TODO: add more
Controla o lugar no que se mostra o menú. PARA FACER: engadir máis
Translated and reviewed by Xosé on 2012-03-02
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:2
3.
Whether to store usage data
Se almacenar os datos do usuario
Translated and reviewed by Xosé on 2012-03-02
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:1
4.
When the HUD executes operations it stores the execution in order to make the future results better. Some users could choose to not want this data to be stored. If that is the case they should disable this property.
Cando o HUD realiza operacións, almacena a súa execucación para que os resultados saian mellor no futuro. Pode que algúns usuarios prefiran que os seus datos non se almacenen. De ser o caso, teñen que desactivar esta propiedade.
Translated and reviewed by Xosé on 2012-03-02
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:2
5.
The penalty given to a menu item being in an indicator
O castigo que recibe un elemento do menú que sexa un indicador
Translated and reviewed by Xosé on 2012-03-02
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:1
6.
In order to have the application's menu items appear higher in the search results a slight penalty is given to the indicator menu items. This value represents the percentage of that penalty so a value of '50' is a 50% additional to the calculated distance.
Co fin de que os elementos do menú de aplicativos aparezan máis arriba nos resultados de busca penalízanse levemento aos elementos do menú de indicadores. Este valor representa o porcentaxe desta penalización, de maneira que un valor de «50» é un 50% adicional á distancia calculada.
Translated and reviewed by Fran Diéguez on 2012-04-04
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:3
7.
Penalty for extra characters added to the search
Castigo polos caracteres extra engadidos á busca
Translated and reviewed by Xosé on 2012-03-02
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:4
8.
The penalty for each extra character in the search string that does not appear in the text of a menu item.

This penalty would be applied if the user typed "fiile" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
A penalización por cada carácter adicoinal na cadea de busca que non aparece no texto dun elemento de menú.

Esta penalización poderíase aplicar se o usuario escribe «ficheiro», cando se busca o elemento de menú «Ficheiro», por exemplo.
Translated and reviewed by Fran Diéguez on 2012-04-04
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:5
9.
Penalty applied if a character is dropped
Castigo aplicado se se omite un carácter
Translated and reviewed by Xosé on 2012-03-02
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:8
10.
The penalty for each character dropped from the search string, as compared with the text of a menu item. This only applies to missing characters that are not at the end of the search term.

This penalty would be applied if the user typed "fle" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
A penalización para cada caracter que falta na cadea de busca, en comparación co texto dun elemento de menú. Isto só se aplica aos caracteres que faltan e que non están no final do termo de busca.

Esta penalización aplicariase se o usuario escribe «ficheiro» na busca do elemento de menú «Ficheiro», por exemplo.
Translated and reviewed by Fran Diéguez on 2012-04-04
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:9
110 of 23 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Fran Diéguez, Xosé.