Translations by Maxim Dziumanenko

Maxim Dziumanenko has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 259 results
1.
Character Map
2006-03-17
Таблиця символів
2.
Insert special characters into documents
2006-03-17
Вставляння спеціальних символів у документ
3.
All
2006-03-17
Всі
4.
Unicode Block
2006-03-17
Блок Юнікоду
5.
Canonical decomposition:
2006-03-17
Канонічний розклад:
6.
[not a printable character]
2006-03-17
[недрукований символ]
7.
General Character Properties
2006-03-17
Загальні властивості символу
9.
Unicode category:
2006-03-17
Категорія Юнікоду:
10.
Various Useful Representations
2006-03-17
Різноманітні корисні представлення
11.
UTF-8:
2006-03-17
UTF-8:
12.
UTF-16:
2006-03-17
UTF-16:
13.
C octal escaped UTF-8:
2006-03-17
UTF-8 у вісімковій формі на мові C:
14.
XML decimal entity:
2006-03-17
Десяткове представлення XML:
15.
Annotations and Cross References
2006-03-17
Примітки та посилання
16.
Alias names:
2006-03-17
Назви псевдонімів:
17.
Notes:
2006-03-17
Нотатки:
18.
See also:
2006-03-17
Дивіться також:
19.
Approximate equivalents:
2006-03-17
Приблизні еквіваленти:
20.
Equivalents:
2006-03-17
Еквіваленти:
21.
CJK Ideograph Information
2006-03-17
Ідеографічна інформація CJK
22.
Definition in English:
2006-03-17
Визначення англійською:
23.
Mandarin Pronunciation:
2006-03-17
Мандаринська вимова:
24.
Cantonese Pronunciation:
2006-03-17
Кантонська вимова:
25.
Japanese On Pronunciation:
2006-03-17
Японська вимова Он:
26.
Japanese Kun Pronunciation:
2006-03-17
Японська вимова Кун:
27.
Tang Pronunciation:
2006-03-17
Вимова Танґ:
28.
Korean Pronunciation:
2006-03-17
Корейська вимова:
29.
Characte_r Table
2006-03-17
Таблиця _символів
30.
Character _Details
2006-03-17
_Подробиці про символи
31.
Character Table
2006-03-17
Таблиця символів
32.
Unknown character, unable to identify.
2006-03-17
Невідомий символ, неможливо ідентифікувати.
33.
Not found.
2006-03-17
Не знайдено.
34.
Character found.
2006-03-17
Символ існує.
35.
Font
2006-03-17
Шрифт
36.
Font Family
2006-03-17
Гарнітура
37.
Font Size
2006-03-17
Розмір шрифту
38.
Script
2006-03-17
Система письма
39.
Common
2006-03-17
Різне
40.
Information
2006-03-17
Інформація
41.
Find
2006-03-17
Пошук
42.
_Previous
2006-03-17
_Попередній
43.
_Next
2006-03-17
_Наступний
44.
_Search:
2006-03-17
_Пошук:
45.
Match _whole word
2006-03-17
Збігається _ціле слово
46.
Search in character _details
2006-03-17
Шукати в _описах символів
47.
<Non Private Use High Surrogate>
2006-03-17
<Високий сурогат не приватного вжитку>
48.
<Private Use High Surrogate>
2006-03-17
<Високий сурогат приватного вжитку>
49.
<Low Surrogate>
2006-03-17
<Низький сурогати>
50.
<Private Use>
2006-03-17
<Приватного використання>
51.
<Plane 15 Private Use>
2006-03-17
<Рівень 15 приватного використання>