Translations by Arne Goetje

Arne Goetje has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 129 results
~
GConf could not be initialized.
2010-01-12
Gconf se ne može inicijalizirati
7.
General Character Properties
2010-01-12
Opće osobine karaktera
12.
UTF-16:
2010-01-12
UTF-16:
13.
C octal escaped UTF-8:
2010-01-12
Oktalno istaknuta UTF-8:
14.
XML decimal entity:
2010-01-12
XML decimalni entitet:
15.
Annotations and Cross References
2010-01-12
Dodaci i međureference
17.
Notes:
2010-01-12
Bilješke:
18.
See also:
2010-01-12
Pogledaj također:
19.
Approximate equivalents:
2010-01-12
Približni ekvivalenti
24.
Cantonese Pronunciation:
2010-01-12
Kantonski izgovor:
32.
Unknown character, unable to identify.
2010-01-12
Nepoznati karakter, nemoguće ga je prepoznati.
33.
Not found.
2010-01-12
Nije nađeno.
34.
Character found.
2010-01-12
Pronađen karakter.
37.
Font Size
2010-01-12
Veličina fonta
39.
Common
2010-01-12
Uobičajno
44.
_Search:
2010-01-12
_Traži:
45.
Match _whole word
2010-01-12
Podudaraj _celu riječ
46.
Search in character _details
2010-01-12
T_raži u detaljima znakova
47.
<Non Private Use High Surrogate>
2010-01-12
<Visoka zamjena iz neprivatnog opsega>
48.
<Private Use High Surrogate>
2010-01-12
<Visoka zamjena iz privatnog opsega>
50.
<Private Use>
2010-01-12
<Privatno korištenje>
51.
<Plane 15 Private Use>
2010-01-12
<Jednostavno korištenje 15>
52.
<Plane 16 Private Use>
2010-01-12
<Jednostavno korištenje 16>
53.
<not assigned>
2010-01-12
<nije pridružen>
56.
Other, Not Assigned
2010-01-12
Ostalo, nije pridruženo
60.
Letter, Modifier
2010-01-12
Slovo, prilagođivač
65.
Mark, Enclosing
2010-01-12
Oznaka, završna
72.
Punctuation, Close
2010-01-12
Interpunkcija, završna
74.
Punctuation, Initial Quote
2010-01-12
Interpunkcija, početni citat
76.
Punctuation, Open
2010-01-12
Interpunkcija, otvarajuća
78.
Symbol, Modifier
2010-01-12
Simbol, prilagođivač
79.
Symbol, Math
2010-01-12
Simbol, matematički
85.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files to deal in them without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies.
2010-01-12
Dozvoljeno svakom pojedincu koji pribavi primjerak datoteka sa Unikod podacima da ih koristi bez ograničenja, uključujući i ne nametanje ograničenja na korišćenje, umnožavanje, prispajanje, objavljivanje, dijeljenje(rasturanje) i/ili prodaja primjeraka.
86.
Gucharmap and the Unicode data files are distributed in the hope that they will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and Unicode Copyright for more details.
2010-01-12
Gnomova slovna mapa i uključene datoteke sa Unikod podacima se raspodjeljuju u namjeri da će biti korisni,bez ikakvog jamstva; uključujuću bez ograničenja, jamstvo da su bez nedostataka, spremni za tržište ili svrsishodni. Za više detalja pročitajte Opštu Javnu Licencu i Unikod prava korišćenja.
88.
Also you should have received a copy of the Unicode Copyright along with Gucharmap; you can always find it at Unicode's website: http://www.unicode.org/copyright.html
2010-01-12
Takođe treba da dobijete i jedan primjerak Unikod prava korišćenja u okviru Gnomove slovne mape a koji uvijek možete pronaći na Unikod Internet strani: http://www.unicode.org/copyright.html
91.
translator-credits
2010-01-12
Kemal Ĺ anjta <gomez@lugzdk.ba> Launchpad Contributions: Kemal Sanjta https://launchpad.net/~gomez
92.
Next Script
2010-01-12
Sljedeća skripta
94.
Next Block
2010-01-12
Sljedeći blok
98.
_Search
2010-01-12
_Traži
100.
_Help
2010-01-12
_Pomoć
102.
Find _Next
2010-01-12
Nađi _sljedeće
103.
Find _Previous
2010-01-12
Nađi _prethodno
104.
_Next Character
2010-01-12
_Sljedeći karakter
106.
_Contents
2010-01-12
Sad_ržaj
107.
_About
2010-01-12
_O programu
111.
Snap _Columns to Power of Two
2010-01-12
Pomeri kolone na stepen broja 2
113.
Copy to the clipboard.
2010-01-12
Kopiraj u odlagalište
114.
Font to start with; ex: 'Serif 27'
2010-01-12
Pismo za započeti; npr.: 'Serif 27'
115.
FONT
2010-01-12
FONT
116.
Basic Latin
2010-01-12
Osnovni latinični