Translations by saint

saint has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15 of 5 results
33.
Highlight Current Line
2009-06-02
މިހާރު ލިޔަމުންދާ ފޮޅުވަތް ފާހަގަކުރޭ
39.
Right Margin Position
2009-06-02
ކަނާތްފަރާތުގެ ހަވާސާ އިންނަންވިތަން
61.
Print Syntax Highlighting
2009-06-02
ލިޔުމުގައިވާ ކުލަތަކާއެކު ޕްރިންޓް ކުރޭ
69.
Body Font for Printing
2009-06-02
ޕްރިންޓް ކުރަމަށް ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު ފޮންޓް
73.
Line Number Font for Printing
2009-06-02
ޕްރިންޓް ކުރާއިރު ފޮޅުވަތުގެ ނަންބަރު ހުންނަންވީ ފޮންޓް