Translations by Inash Zubair

Inash Zubair has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

14 of 4 results
2.
Text Editor
2006-09-23
ޓެކްސްޓް އެޑިޓާރ
3.
Edit text files
2006-09-23
ޓެކްސްޓް ފައިލްތައް އެޑިޓްކުރޭ
10.
A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the "Use Default Font" option is turned off.
2006-09-23
އެޑިޓްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަސްޓަމް ފޮންޓެއް. މިކަންތައް ހަމަޖެހޭނީ "ޑިފޯލްޓް ފޮންޓް ބޭނުންކުރޭ" އޮޕްޝަން ނިއްވާލައިފައިނިއްޔާ.
79.
Active plugins
2006-09-23
އެކްޓިވް ޕލަގިންސް