Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
249258 of 259 results
249.
Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]

apt-mark is a simple command line interface for marking packages
as manual or automatical installed. It can also list marks.

Commands:
auto - Mark the given packages as automatically installed
manual - Mark the given packages as manually installed

Options:
-h This help text.
-q Loggable output - no progress indicator
-qq No output except for errors
-s No-act. Just prints what would be done.
-f read/write auto/manual marking in the given file
-c=? Read this configuration file
-o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
See the apt-mark(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Uporaba: apt-mark [možnosti] {auto|manual} paket1 [paket2 ...]

apt-mark je enostaven vmesnik ukazne vrstice za označevanje paketov
kot ročno ali samodejno nameščenih. Oznake lahko tudi izpiše.

Ukazi:
auto - Označi dane pakete kot samodejno nameščene
manual - Označi dane pakete kot ročno nameščene

Možnosti:
-h To besedilo pomoči.
-q Izhod se beleži - brez kazalnika napredka
-qq Brez izhoda razen napak
-s Ne naredi ničesar. Samo napiše, kaj bi bilo narejeno.
-f Prebere/zapiše oznako ročno/samodejno za dano datoteko
-c=? Prebere to nastavitveno datoteko
-o=? Nastavi poljubno nastavitveno možnost, na primer -o dir::cache=/tmp
Za več podrobnosti si oglejte strani priročnika apt-mark(8) in apt-conf(5).
Translated and reviewed by Damir Jerovšek
Located in cmdline/apt-mark.cc:268
250.
Unknown package record!
Neznan vpis paketa!
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
Neznan zapis paketa!
Suggested by Jure Cuhalev
Located in cmdline/apt-sortpkgs.cc:86
251.
Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]

apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used
to indicate what kind of file it is.

Options:
-h This help text
-s Use source file sorting
-c=? Read this configuration file
-o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Uporaba: apt-sortpkgs [možnosti] dat1 [dat2 ...]

apt-sortpkgs je preprosto orodje za razvrščanje paketnih datotek. Možnost -s
določa vrsto datoteke.

Možnosti:
-h to besedilo pomoči
-s uporabi razvrščanje izvornih datotek
-c=? Prebere podano datoteko z nastavitvami
-o=? Nastavi poljubno nastavitveno možnost, npr. -o dir::cache=/tmp
Translated by Andrej Znidarsic
Reviewed by Andrej Znidarsic
Located in cmdline/apt-sortpkgs.cc:150
252.
Bad default setting!
Napačna privzeta nastavitev!
Translated by Jure Cuhalev
Reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
Napačna privzeta nastavitev!
Suggested by Michael Vogt
Located in dselect/install:33
253.
Press enter to continue.
Za nadaljevanje pritisnite Enter.
Translated by Damir Jerovšek
Reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
Za nadaljevanje pritisnite vnosno tipko.
Suggested by Andrej Znidarsic
Located in dselect/install:51 dselect/install:83 dselect/install:87 dselect/install:94 dselect/install:105 dselect/update:45
254.
Do you want to erase any previously downloaded .deb files?
Ali želite izbrisati vse predhodno prejete datoteke .deb?
Translated by Andrej Znidarsic
Reviewed by Andrej Znidarsic
Located in dselect/install:92
255.
Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed
Med razširjanjem je prišlo do nekaterih napak. Paketi, ki so bili nameščeni
Translated by Damir Jerovšek
Reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
Med razširajanjem je prišlo do nekaterih napak. Paketi, ki so bili nameščeni
Suggested by Andrej Znidarsic
Located in dselect/install:102
256.
will be configured. This may result in duplicate errors
bo nastavljen. To lahko povzroči podvojene napake
Translated by Andrej Znidarsic
Reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
bodo bili nastavljeni. To lahko povzroči podvojene napake
Suggested by Andrej Znidarsic
Located in dselect/install:103
257.
or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors
ali do napak zaradi manjkajočih odvisnosti. To je v redu, pomembne so le napake
Translated by Andrej Znidarsic
Reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
ali do napak zaradi manjkajočih odvisnosti. To je v redu, pomembne so samo napake
Suggested by Jure Cuhalev
Located in dselect/install:104
258.
above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again
nad tem sporočilom. Popravite jih in znova zaženite namest[i]tev.
Translated by Andrej Znidarsic
Reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
nad tem sporočilom. Popravite jih in poženite Namest[I]tev še enkrat
Suggested by Jure Cuhalev
Located in dselect/install:105
249258 of 259 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Znidarsic, Damir Jerovšek, Dražen Matešić, GregaS, Jure Cuhalev, Michael Vogt, Štefan Baebler.