Translations by Mārtiņš Bruņenieks

Mārtiņš Bruņenieks has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

117 of 17 results
8.
Could not calculate sources.list entry
2010-03-10
Neizdevās aprēķināt sources.list ierakstu
49.
Include latest updates from the Internet?
2007-04-06
Iekļaut pēdējās izmaiņas no Interneta
52.
No valid mirror found
2007-04-06
Netika atrasts derīgs spoguļserveris
54.
Generate default sources?
2007-04-06
Izveidot noklusētos avotus?
58.
Third party sources disabled
2007-04-06
Trešās puses avoti atslēgti
72.
Error during commit
2007-04-06
Kļūda apstiprināšanas laikā
73.
Restoring original system state
2007-04-06
Atjaunot uz sākotnējo sistēmas stāvokli
79.
_Keep
2007-04-06
_Paturēt
122.
Fetching is complete
2007-04-06
Pakotnes ir savāktas
128.
Could not install '%s'
2007-04-06
Nevarēja uzstādīt '%s'
130.
Replace the customized configuration file '%s'?
2007-04-06
Aizvietot izmainīto konfigurācijas failu '%s'?
131.
You will lose any changes you have made to this configuration file if you choose to replace it with a newer version.
2007-04-06
Tu zaudēsi visas izmaiņas, kuras esi veicis šajā konfigurācijas failā, ja to aizvietosi ar jaunāku veriju.
132.
The 'diff' command was not found
2007-04-06
Komanda 'diff' netika atrasta
183.
Your system is up-to-date
2007-04-06
Nav jaunu atjauninājumu
228.
_Continue
2007-04-06
_Turpināt
230.
_Report Bug
2007-04-06
_Ziņot par kļūdu
236.
The server may be overloaded.
2007-04-06
Serveris var būt pārslogots.