Translations by Colin Watson

Colin Watson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5189 of 89 results
113.
Configuring target system...
2009-08-25
Konfigurerer destinationssystemet...
114.
Configuring system locales...
2009-08-25
Konfigurerer systemets lokalitetsindstillinger...
115.
Configuring apt...
2009-08-25
Sætter apt op...
116.
Configuring time zone...
2009-08-25
Konfigurerer tidszone...
117.
Configuring keyboard...
2009-08-25
Konfigurerer tastatur...
118.
Creating user...
2009-08-25
Opretter bruger...
119.
Importing documents and settings...
2009-08-25
Importerer dokumenter og indstillinger...
120.
Configuring hardware...
2009-08-25
Konfigurerer hardware...
122.
Configuring network...
2009-08-25
Sætter netværket op...
123.
Configuring boot loader...
2009-08-25
Konfigurerer bootloader...
126.
Installing additional packages...
2009-08-25
Installerer yderligere pakker...
127.
Checking for packages to install...
2009-08-25
Tjekker hvilke pakker, som skal installeres...
128.
Removing extra packages...
2009-08-25
Fjerner ekstrapakker...
129.
Checking for packages to remove...
2009-08-25
Leder efter pakker der skal fjernes...
130.
Downloading packages (${TIME} remaining)...
2009-08-25
Henter pakker (${TIME} tilbage)...
131.
Downloading package lists...
2009-08-25
Henter pakkelister...
132.
Downloading package lists (${TIME} remaining)...
2009-08-25
Henter pakkelister (${TIME} tilbage)...
133.
Error installing ${PACKAGE}
2009-08-25
Fejl ved installation af ${PACKAGE}
134.
Error removing ${PACKAGE}
2009-08-25
Fejl ved fjernelse af ${PACKAGE}
135.
Error while installing packages
2009-08-25
Fejl under installation af pakker
136.
An error occurred while installing packages:
2009-08-25
Der opstod en fejl under installationen af pakker:
137.
The following packages are in a broken state:
2009-08-25
Følgende pakker er i en beskadiget tilstand:
138.
This may be due to using an old installer image, or it may be due to a bug in some of the packages listed above. More details may be found in /var/log/syslog. The installer will try to continue anyway, but may fail at a later point, and will not be able to install or remove other packages (possibly including itself) from the installed system. You should first look for newer versions of your installer image, or failing that report the problem to your distributor.
2009-08-25
Dette kan skyldes, at du bruger et gammelt installationsaftryk, eller at der er en fejl i nogle af pakkerne, som er listet ovenfor. Yderligere detaljer findes måske i /var/log/syslog. Installationsprogrammet vil forsøge at forsætte alligevel, men programmet kan fejle senere i processen, og det vil ikke være i stand til at installere eller fjerne andre pakker (måske inklusiv sig selv) fra det installerede system. Du bør undersøge, om der findes nyere versioner af dit installationsaftryk. Hvis det ikke er tilfældet, kan du rapportere problemet til din distributør.
139.
Error while removing packages
2009-08-25
Fejl under fjernelse af pakker
140.
An error occurred while removing packages:
2009-08-25
Der opstod en fejl under fjernelse af pakker:
147.
Calculating files to skip copying...
2009-08-25
Beregner hvilke filer, der skal springes over under kopiering...
149.
Installing language packs
2009-08-25
Installerer sprogpakker
150.
Downloading language packs (${TIME} remaining)...
2009-08-25
Downloader sprogpakker (${TIME} remaining)...
151.
Failed to unmount partitions
2009-08-25
Kunne ikke afmontere partitionerne
152.
The installer needs to commit changes to partition tables, but cannot do so because partitions on the following mount points could not be unmounted:
2009-08-25
Installationsprogrammet skal skrive ændringer til partitionstabeller, men kan ikke gøre dette, fordi partitioner på følgende monteringspunkter ikke kunne afmonteres:
153.
Please close any applications using these mount points.
2009-08-25
Luk venligst alle programmer, som bruger disse monteringspunkter.
154.
Would you like the installer to try to unmount these partitions again?
2009-08-25
Ønsker du at installationsprogrammet skal prøve at afmontere disse partitioner igen?
155.
Do you want to return to the partitioner?
2009-08-25
Vil du vende tilbage til partitioneringsprogrammet?
157.
If you do not go back to the partitioner and increase the size of these partitions, the installation may fail.
2009-08-25
Hvis du ikke går tilbage til partitionsprogrammet og øger størrelsen af disse partitioner, vil installationen måske mislykkes.
158.
System Configuration
2009-09-05
Systemopsætning
159.
Welcome
2009-08-25
Velkommen
160.
Network configuration
2009-09-05
Netværkskonfiguration
161.
Software selection
2009-09-05
Softwarevalg
208.
Region:
2009-08-25
Region: