Translations by Colin Watson

Colin Watson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 89 results
~
We're sorry; the installer crashed. Please file a new bug report at https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug (do not attach your details to any existing bug) and a developer will attend to the problem as soon as possible. To help the developers understand what went wrong, include the following detail in your bug report, and attach the files /var/log/syslog and /var/log/partman:
2009-08-25
Vi beklager, installationsprogrammet gik ned. Udfyld venligst en bug rapport på https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug (Du skal ikke tilføje detaljer til andre eksisterende fejl.) og en udvikler vil kigge på problemet så hurtigt som muligt. For at hjælpe udviklerne med at forstå hvad der kig galt inkluder følgende oplysninger, og vedhæft filerne /var/log/syslog og var/log/partman:
4.
Install
2009-08-25
Installér
5.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2009-08-25
Installér (OEM tilstand, kun for forhandlere)
6.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2009-08-25
Du er ved at installere i systemforhandlertilstand. Indtast venligst et unikt navn for denne mængde af systemer. Navnet vil blive gemt på det installerede system og bruges til hjælp med fejlrapporter.
17.
Where are you?
2009-08-25
Angiv din lokation
18.
Keyboard layout
2009-08-25
Tastaturlayout
25.
Who are you?
2009-08-25
Hvem er du?
37.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2009-08-25
Systemet kører i fejlsøgningstilstand. Benyt ikke et værdifuldt kodeord!
44.
Log in automatically
2009-08-25
Log ind automatisk
48.
Select any accounts you would like to import. The documents and settings for these accounts will be available after the install completes.
2009-08-25
Vælg de konti du ønsker at importere. Disse kontis dokumenter og indstillinger vil være tilgængelige, efter at installationen er fuldført.
49.
If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page.
2009-08-25
Hvis du ikke vil importere nogen konti, vælg da intet og gå til næste side.
52.
Prepare partitions
2009-08-25
Klargør partitioner
54.
Quit the installation?
2009-08-25
Afslut installationen?
55.
Do you really want to quit the installation now?
2009-08-25
Er du sikker på, at du vil afslutte installationen nu?
64.
Skip
2009-08-25
Spring over
65.
Installation Complete
2009-08-25
Installation fuldført
66.
Continue Testing
2009-08-25
Fortsæt afprøvning
67.
Restart Now
2009-08-25
Genstart nu
69.
Installer crashed
2009-08-25
Installationen mislykkedes
77.
Device
2009-08-25
Udstyr
78.
Type
2009-08-25
Type
79.
Mount point
2009-08-25
Monteringspunkt
80.
Format?
2009-08-25
Formatér?
81.
Size
2009-08-25
Størrelse
82.
Used
2009-08-25
Brugt
83.
free space
2009-08-25
ledig plads
84.
unknown
2009-08-25
ukendt
85.
Create partition
2009-08-25
Opret partition
86.
New partition size in megabytes (1000000 bytes):
2009-08-25
Ny partionsstørrelse i megabytes (1.000.000 bytes)
87.
Beginning
2009-08-25
Begyndelsen
88.
End
2009-08-25
Slutningen
89.
Primary
2009-08-25
Primær
90.
Logical
2009-08-25
Logisk
91.
Edit partition
2009-08-25
Redigér partition
92.
Edit a partition
2009-08-25
Redigér en partition
93.
Boot loader
2009-08-25
Opstartsindlæser
95.
Go Back
2009-08-25
Gå tilbage
96.
Continue
2009-08-25
Fortsæt
99.
Installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installation.
2009-08-25
Installationen er fuldført. Du skal genstarte computeren for at tage den nye installation i brug.
101.
Installing system
2009-08-25
Installerer systemet
102.
Finding the distribution to copy...
2009-08-25
Finder distributionen, som skal kopieres...
103.
Copying files...
2009-08-25
Kopierer filer...
105.
Installation Failed
2009-08-25
Installation mislykkedes
106.
The installer encountered an error copying files to the hard disk:
2009-08-25
Installationsprogrammet stødte på en fejl under kopieringen af filer til harddisken:
107.
This is due to there being insufficient disk space for the install to complete on the target partition. Please run the installer again and select a larger partition to install into.
2009-08-25
Dette skyldes, at der ikke er tilstrækkelig plads på disken, til at installationen kan gennemføres på målpartitionen. Kør venligst installationsprogrammet igen, og vælg en større partition at installere på.
108.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, or to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers).
2009-08-25
Dette skyldes ofte fejl på cd/dvd-disken eller i selve drevet. Det kan hjælpe at rengøre cd/dvd'en, at brænde cd/dvd'en ved en lavere hastighed, eller at rense cd/dvd-drevets linse (rensesæt kan ofte købes i elektronikforretninger).
109.
This is often due to a faulty hard disk. It may help to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2009-08-25
Dette skyldes ofte fejl på harddisken. Det kan hjælpe at tjekke, om harddisken er gammel og bør udskiftes eller at flytte systemet til et køligere miljø.
110.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive, or a faulty hard disk. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers), to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2009-08-25
Dette skyldes ofte fejl på cd/dvd-disken, i drevet eller på harddisken. Det kan hjælpe at rengøre cd/dvd'en, at brænde cd/dvd'en ved en lavere hastighed, at rense cd/dvd-drevets linse (rensesæt kan ofte købes i elektronikforretninger), at tjekke om harddisken er gammel og bør udskiftes eller at flytte systemet til et køligere miljø.
111.
The following file did not match its source copy on the CD/DVD:
2009-08-25
Den følgende fil stemte ikke overens med kildekopien på cd/dvd'en:
112.
Copying installation logs...
2009-08-25
Kopierer installationslogge...