Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
3140 of 40 results
31.
Stay connected
type: Content of: <div><h1>
Buďte v kontaktu
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-09-11
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/social.html:1
32.
The Ubuntu Message Indicator gives you an eagle-eye view of incoming messages from all applications and social networks. See at a glance when there’s something new to read, regardless how it arrived.
type: Content of: <div><div><div><p>
Indikátor upozornění pro Ubuntu vám poskytuje snadný přehled příchozích zpráv ze všech aplikací a sociálních sítí. Jedním pohledem zjistíte, že je zde něco nového, bez ohledu na to, odkud to přichází.
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-09-26
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/social.html:8
33.
Supported services
type: Content of: <div><div><div><h2>
Podporované služby
Translated by Adrian Guniš on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/social.html:12
34.
Twitter
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Twitter
Translated by Adrian Guniš on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/social.html:16
35.
Facebook
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Facebook
Translated by Adrian Guniš on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/social.html:20
36.
Identi.ca
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Identi.ca
Translated by Adrian Guniš on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/social.html:24
37.
Find even more software
type: Content of: <div><h1>
Najděte ještě více softwaru
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2011-04-06
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/usc.html:1
38.
The Ubuntu Software Center has thousands of new applications ready for your computer. Just type what you want or explore the categories like games, science, and education. It is easy to download new stuff and write reviews to share your experiences.
type: Content of: <div><div><div><p>
V Centru softwaru pro Ubuntu můžete nalézt tisíce nových aplikací připravených pro váš počítač. Jednoduše vyhledejte, co potřebujete nebo procházejte kategoriemi jako hry, věda a vzdělání. Jednoduše můžete stahovat nové věci a také sdílet své zkušenosti prostřednictvím recenzí a hodnocení.
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-09-26
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/usc.html:8
39.
Welcome
type: Content of: <div><h1>
Vítejte
Translated by Adrian Guniš on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/welcome.html:1
40.
Thank you for choosing Ubuntu 11.10. This version brings some exciting changes including a totally redesigned desktop interface, Unity. While Ubuntu is configured, this slideshow will show you around.
type: Content of: <div><div><div><p>
Děkujeme, že jste si vybrali Ubuntu 11.10. Tato verze přináší mnohé zajímavé změny včetně kompletně přepracovaného uživatelského rozhraní Unity. Zatímco je Ubuntu nastavováno, tato prezentace vám jej přiblíží.
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-09-26
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/welcome.html:8
3140 of 40 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adrian Guniš, Jakub, Jan Stavěl, Matiseli, Pavel Borecki, Tomáš Bednář, Vojtěch Trefný, ZeXx86.