Translations by Yigit Ates

Yigit Ates has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 546 results
6.
Photo Viewer
2010-08-15
Fotoğraf Görüntüleyici
7.
Importing...
2010-08-15
İçe aktarılıyor...
8.
_File
2010-08-15
_Dosya
9.
_Stop Import
2010-08-15
İçe Aktarmayı _Durdur
10.
Stop importing photos
2010-08-15
Fotoğrafları içe aktarmayı durdur
11.
_View
2010-08-15
_Görünüm
12.
_Help
2010-08-15
_Yardım
14.
Imported %s
2010-08-15
İçe Aktarıldı %s
16.
_Edit
2010-08-15
_Düzenle
18.
Trash
2010-08-15
Çöp
20.
Delete
2010-08-15
Sil
23.
_Import From Folder...
2010-08-15
Dizinden İçe _Aktar...
24.
Import photos from disk to library
2010-08-15
Fotoğrafları diskten kitaplığa aktar
25.
Sort _Events
2010-08-15
_Olayları Sırala
26.
Empty T_rash
2010-08-15
Çö_p Kutusunu Boşalt
27.
Delete all photos in the trash
2010-08-15
Çöp kutusundaki tüm fotoğrafları sil
32.
_Basic Information
2010-08-15
_Temel Bilgiler
33.
Display basic information for the selection
2010-08-15
Seçili öğe için temel bilgileri görüntüle
34.
E_xtended Information
2010-08-15
A_yrıntılı Bilgiler
35.
Display extended information for the selection
2010-08-15
Seçili öğe için ayrıntılı bilgileri görüntüle
38.
_Ascending
2010-08-15
_Artan
39.
Sort photos in an ascending order
2010-08-15
Fotoğrafları artan düzene göre sırala
40.
D_escending
2010-08-15
A_zalan
41.
Sort photos in a descending order
2010-08-15
Fotoğrafarı azalan düzene göre sırala
42.
Import From Folder
2010-08-15
Dizinden İçe Aktar
43.
Empty Trash
2010-08-15
Çöp Kutusunu Boşalt
44.
Emptying Trash...
2010-08-15
Çöp Kutusu Boşaltılıyor...
45.
Shotwell is configured to import photos to your home directory.
2010-08-15
Shotwell, fotoğrafları içe aktarmak için ev dizinini kullanacak şekilde yapılandırıldı .
46.
_Import
2010-08-15
_İçe Aktar
47.
Library Location
2010-08-15
Kitaplık Konumu
48.
Photos cannot be imported from this directory.
2010-08-15
Fotoğraflar, bu dizinden içe aktarılamadı.
54.
Last Import
2010-08-15
Son İçe Aktarım
61.
Loading Shotwell
2010-08-15
Shotwell Yükleniyor
62.
[FILE]
2010-08-15
[DOSYA]
63.
Run '%s --help' to see a full list of available command line options.
2010-08-15
Kullanılabilir komut satırı seçeneklerinin tam bir listesini görmek için '%s --help' komutunu çalıştırın.
64.
Success
2010-08-15
Başarılı
65.
File error
2010-08-15
Dosya hatası
66.
Unable to decode file
2010-08-15
Dosya şifresi çözülemedi
67.
Database error
2010-08-15
Veritabanı hatası
68.
User aborted import
2010-08-15
Kullanıcı içe aktarma işlemini iptal etti
69.
Not a file
2010-08-15
Bir dosya değil
70.
File already exists in database
2010-08-15
Dosya zaten veritabanında mevcut
71.
Unsupported file format
2010-08-15
Desteklenmeyen dosya biçimi
72.
Not an image file
2010-08-15
Bir görüntü dosyası değil
73.
Disk failure
2010-08-15
Disk hatası
74.
Disk full
2010-08-15
Disk dolu
75.
Camera error
2010-08-15
Kamera hatası
77.
Imported failed (%d)
2010-08-15
İçe aktarılamadı (%d)
78.
Previous photo
2010-08-15
Önceki fotoğraf
79.
Next photo
2010-08-15
Sonraki fotoğraf