Translations by ANIL KARDEŞ

ANIL KARDEŞ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
~
You are not currently logged into Yandex.Fotki.
2011-01-26
Şuanda Yandex.Fotki'ye giriş yapamıyorsunuz.
~
One or more of the photos or videos to be published is unavailable
2011-01-26
Yayımlanmış bir veya daha fazla resim veya videoya ulaşılamıyor
~
Flag the photos to work with them together
2011-01-25
Birlikte çalışması için resimleri işaretle
~
Unflag the photos
2011-01-25
İşaretlemeyi kaldır
57.
Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please use the latest version of Shotwell.
2011-01-26
Resim kütüphaneniz, Shotwell'in bu versiyonuyla uyumlu değil. Shotwell tarafından %s (schema %d) yaratılırsa görünür. Bu versiyon %s (schema %d). Lütfen Shotwell'in son versiyonunu kullanın
58.
Shotwell was unable to upgrade your photo library from version %s (schema %d) to %s (schema %d). For more information please check the Shotwell Wiki at %s
2011-01-26
Shotwell resim kütüphanenizi,%s (schema %d) versiyonundan %s (schema %d) versiyonuna yükseltemez. Daha fazla bilgi için Shotwell Wiki adresine bakın %s
59.
Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please clear your library by deleting %s and re-import your photos.
2011-01-26
Resim arşiviniz, Shotwell'in bu versiyonuyla uyumlu değil. Shotwell tarafından yaratılırsa görünür %s (schema %d). Bu versiyon %s (schema %d). Lütfen kütüphanenizi, silerek %s ve resimlerinizi yeniden aktararak temizleyin.
163.
Unable to delete %d photo/video from the camera due to errors.
Unable to delete %d photos/videos from the camera due to errors.
2011-01-25
Hatalardan dolayı kameradan %d resim/video silinemiyor.
268.
Set as _Desktop Slideshow...
2011-01-25
Masaüstü slayt gösterisi olarak belirle...
300.
Rejected _Only
2011-01-25
_ Sadece reddedildi
301.
Rejected Only
2011-01-25
Sadece redded
302.
Show only rejected photos
2011-01-25
Sadece reddedilmiş resimleri göster
329.
Send _To...
2011-01-25
_Gönder...
333.
_Flag
2011-01-25
_Bayrak
334.
Un_flag
2011-01-25
İşaretleme
469.
Unable to generate a temporary file for %s: %s
2011-01-25
%s:%s için geçici bir dosya oluşturulamadı
513.
1 video skipped due to user cancel:
%d videos skipped due to user cancel:
2011-01-25
%d video kullanıcı iptal ettiği için atlanıldı geçildi:
514.
1 photo/video skipped due to user cancel:
%d photos/videos skipped due to user cancel:
2011-01-25
%d resim/video kullanıcı iptal ettiği için atlanıldı:
575.
_Import in Place
2011-01-26
2011-01-25
_içe aktar
578.
This will remove the photo/video from your Shotwell library. Would you also like to move the file to your desktop trash? This action cannot be undone.
This will remove %d photos/videos from your Shotwell library. Would you also like to move the files to your desktop trash? This action cannot be undone.
2011-01-26
%d Resim/Video Shotwell kütüphanesinden kaldırılacaktır. Masaüstü çöp kutusuna dosya taşımak ister misiniz? Bu işlem geri alınamaz.
579.
This will remove the video from your Shotwell library. Would you also like to move the file to your desktop trash? This action cannot be undone.
This will remove %d videos from your Shotwell library. Would you also like to move the files to your desktop trash? This action cannot be undone.
2011-01-26
%d Video Shotwell kütüphanesinden kaldırılacaktır. Masaüstü çöp kutusuna dosya taşımak ister misiniz? Bu işlem geri alınamaz.
647.
Publish videos _to
2011-01-25
Videoyu _yayınla
649.
Publish photos and videos _to
2011-01-26
Resim ve videoyu _yayımla
699.
Unable to monitor %s: Not a directory (%s)
2011-01-25
Görüntülenemiyor %s: Dizin değildir (%s)
730.
A temporary file needed for publishing is unavailable
2011-01-25
Yayınlama için gerekli gerekli geçiçi dosyaya ulaşılamıyor
743.
Videos and new photo albums _visible to:
2011-01-25
Videolar ve yeni fotoğraf albümleri şunlar için _görüntülebilir:
750.
You are not currently logged into YouTube. You must have already signed up for a Google account and set it up for use with YouTube to continue. You can set up most accounts by using your browser to log into the YouTube site at least once.
2011-01-26
Şuanda YouTube hesabınıza giriş yapamıyorsunuz. YouTube'u kullanabilmeniz için zaten var olan Google hesabınızla giriş yapmak zorundasınız. YouTube hesabınıza tarayıcınızla en az bir kere girerek birçok hesabı tanımlayabilirsiniz.
752.
YouTube didn't recognize the email address and password you entered. To try again, re-enter your email address and password below.
2011-01-26
YouTube, girdiğiniz email adresini ve parolasını tanımadı. Yeniden denemek için, email adresinizi ve parolanızı aşağıya yazınız.
753.
The email address and password you entered correspond to a Google account that isn't set up for use with YouTube. You can set up most accounts by using your browser to log into the YouTube site at least once. To try again, re-enter your email address and password below.
2011-01-26
Girdiğiniz email adresi ve parola, YouTube ile kullanmak için kurulmuş olmayan bir Google hesabıdır. YouTube hesabınıza tarayıcınızla en az bir kere girerek birçok hesabı tanımlayabilirsiniz. Yeniden denemek için, email adresinizi ve parolanızı aşağıya yazınız.
754.
The email address and password you entered correspond to a Google account that has been tagged as requiring additional security. You can clear this tag by using your browser to log into YouTube. To try again, re-enter your email address and password below.
2011-01-26
Girdiğiniz email adresi ve parola, ek güvenlik önlemine ihtiyaç duyan hesap olarak etiketlenmiş bir Google hesabıdır. YouTube giriş için tarayıcınızı kullanarak bu etiketi temizleyebilirsiniz. Yeniden denemek için aşağıya email adresinizi ve parolanızı girin.
764.
Public listed
2011-01-26
Kamuya açık
765.
Public unlisted
2011-01-26
Kamuya kapalı
774.
Videos _visible to:
2011-01-25
Videolar şunlar tarafından _görülebilir:
775.
Photos and videos _visible to:
2011-01-25
Resimler ve videolar şunlar tarafından _görülebilir:
803.
Set as Desktop Slideshow
2011-01-26
Masaüstü slayt gösterisi olarak ayarla
804.
Show each photo for
2011-01-26
Her resmi göster
805.
period of time
2011-01-26
zaman periyodu
806.
How long each photo is shown on the desktop background
2011-01-26
Her resim masaüstü arka planı üzerinde ne kadar gösterilir
807.
Generate desktop background slideshow
2011-01-26
Masaüstü arka plan slayt gösterisi oluştur
817.
_Watch library directory for new files
2011-01-26
_Yeni dosyalar için dizin kütüphanesini izle
819.
Write tags, titles, and other _metadata to photo files
2011-01-26
Resim dosyalarına etiketler, başlıklar ve diğer metadataları yaz